MIRJANA HERCEG U 90% evidentiranih slučajeva SOS liniju pozivaju žene

Mirjana Herceg, predsjednica Ženske udruge Izvor

Ženska udruga Izvor osnovana je sa svrhom da djeluje na zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizaciji društva, razvoju ljudskih veza i zajednice  usmjerenih na pozitivne društvene promjene. O projektima „Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova“ i „Razvoj usluga podrške za život u zajednici“ govori predsjednica udruge, Mirjana Herceg.

  • Za Žensku udrugu „Izvor“ u 2019. godini osigurano je 7.000 kuna za projekt „Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova“. O kakvom je projektu riječ? Gdje i kada se on provodi i koliko osoba u njemu sudjeluje?

Projekt „Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova“ usmjeren je na pružanje specijalizirane pravne i psihosocijalne pomoći i podrške osobama kojima su povrijeđena temeljna ljudska prava i slobode, primarno skupinama slabog imovnog stanja/pripadnicima ranjivih skupina. U najvećoj mjeri su to žene izložene različitim oblicima nasilja i diskriminacije. Projekt se provodi putem pravnog savjetovališta, SOS telefona (0800 200 151), grupe za psihosocijalnu podršku i individualnu pomoć. Na temelju direktnog rada i zabilježenih pritužbi građana/ki upućujemo pojedinačne predstavke, izvještavamo nadležna tijela i institucije, pratimo primjenu propisa i javno djelujemo u zastupanju pozitivnih društvenih promjena.

POMOĆ I UPUTE Najveći broj naših korisnika/ca živi na području grada Osijeka, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a prema potrebi pružamo pomoć, upute i preporuke putem telefona/maila. SOS linija je dostupna za cijelu Hrvatsku.

Tijekom 2018. godine kroz pravno savjetovalište zabilježeno je 120 novih slučajeva/predmeta. U 6 takvih slučajeva hitne naravi osigurano je zastupanje u sudskom postupku. Od 329 poziva na SOS telefon putem upitnika zabilježeno je 89 hitnih intervencija u pravilu vezanih za nasilje u obitelji i diskriminaciju, a kroz rad grupe za podršku i individualnu pomoć evidentirane su 22 žene. To je ukupno 477 uključenih osoba, od čega 222 koji su dobili izravan oblik pomoći i podrške.

U 90% evidentiranih slučajeva SOS liniju su pozivale žene, a u 81% slučajeva žene su korisnice pravnog savjetovališta. S obzirom na dob, najzastupljenija skupina korisnica/ka besplatne pravne pomoći su stariji od 60 godina života (41,41%) od čega su 73% žene, potom dobna skupina od 46 do 60 godina (28,28%) od čega 82% žene, od 36 do 45 godina (22,22%) od čega 90% žena, a od 26 do 35 godina (8,08%) 72% žena.

MOBILNI UREDI Zbog nedostatka prostora i financijskih sredstva za rad mobilnog tima, uredi Osijek, Klisa i Sarvaš tijekom 2018./2019. tek su povremeno radili, ali broj zabilježenih korisnika/ca za 2019. neće bitno odstupati.

  • Za projekt „Razvoj usluga podrške za život u zajednici“ iz proračuna ste za ovu godinu dobili 10.850 kuna. Što sve obuhvaća ovaj projekt?

Od samog osnivanja u okviru programa Podrška razvoju civilnoga društva i zajednice djelujemo na razvoju modela socijalnih usluga za starije i nemoćne osobe i kao odgovor na njihove potrebe pokrenuli smo pružanje usluga pomoći u kući u Tenji, u početku isključivo na volonterskoj osnovi.

POTREBE Provodili smo istraživanja o potrebama zajednice i kroz širu analizu stanja povezali potrebe osoba treće životne dobi i dugotrajno nezaposlenih, kao najosjetljivijih skupina društva u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva.

Uz volonterski program pokrenuli smo i druge usluge i integrativne sadržaje za starije i nemoćne osobe, te dodatne programe jačanja kapaciteta (obrazovanja, osposobljavanja, podrške u zapošljavanju) za dugotrajno nezaposlene. U razdoblju 2010.-2017. od 822 uključene osobe imali smo 536 korisnika usluga pomoći u kući i na dvoru. Od 2012. do 2016. na pružanju usluga pomoći u kući u Tenji bilo je zaposleno devet dugotrajno nezaposlenih osoba iz zajednice.

KVALITETA ŽIVOTA Kao dio programa ovaj projekt je usmjeren na osiguranje sustavne provedbe i razvoj specijaliziranih usluga i drugih integrativnih sadržaja koja će povećati kvalitetu života i pravnu sigurnost, olakšati život i duži ostanak u vlastitom domu starijih i nemoćnih osoba na području grada Osijeka – naselja Tenja, Sarvaš i Klisa.

Od kraja 2014. u partnerstvu s Gradom Osijekom stečena iskustva u Tenji kroz ovaj smo projekt počeli prenositi u dvije nove ruralne sredine – Klisu i Sarvaš, koje također teritorijalno pripadaju Gradu. Projekt se tijekom 2018. pa do 31. rujna 2019. provodio u ograničenom opsegu zbog kašnjenja postupaka procjene i ugovaranja prijava koje su upućene na pozive ESF-a „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Unatoč reduciranoj provedbi u 2018. godini bilo je 155 uključenih osoba, od toga 102 (79 žena i 23 muškarca) direktna korisnika specijaliziranih usluga i drugih integrativnih sadržaja, javnih kampanja. Uslugama pomoći u kući i drugim oblicima podrške osobe treće životne dobi bilo je obuhvaćeno 27 korisnika (22 žene i 5 muškaraca) od toga je direktnu i redovitu pomoć u kući od strane dvije volonterke primalo 10 osoba, njih 80% je preko 75 godina starosti. Usluge informiranja i pravne pomoći koristio je 51 korisnik s područja Grada Osijeka – naselja Tenja, Sarvaš i Klisa. I ove godine u zajednicama smo obilježili Međunarodni dan starijih osoba, imali smo i donaciju madraca KBC-a Osijek za 10 teško pokretnih i bolesnih osoba.

ZAPOŠLJAVANJE Od 1. listopada 2019. u okviru projekta „Podrška socijalnoj koheziji“ zaposlili smo na razdoblje do dvije godine devet dugotrajno nezaposlenih žena na pružanju usluga pomoći u kući i pružanju podrške u mobilnosti za 64 starije i nemoćne osobe koji žive na području grada i u prigradskim naseljima Tenji i Sarvašu.

  • Jeste li zadovoljni dobivenim sredstvima? U što će ona biti utrošena?

Financijska podrška Grada i nadležnih ministarstava za aktivnosti koje su od javnog interesa i koje kao udruga provodimo ima širi kontekst kroz danu javnu poruku usmjerenu ponajprije prema ranjivim društvenim skupinama kojima su naše projektne aktivnosti namijenjene, a potom  i odlučnost za djelovanje kroz financijsko ulaganje na području ljudskih prava i jednakih mogućnosti.

  • Koliko članova broji vaša udruga? Koje još projekte provodite?

Organizacija u 2018. godini broji 26 redovnih članova/ica, 107 volontera/ki na listi, od toga u 2018. njih 28 (24 žene i 4 muškarca) dugotrajnih i aktivnih, različite dobi (57% zastupljenost skupine od 31 do 45 godina života), razine obrazovanja, zanimanja, iskustva i vještina, s ukupnim troškom od 1.276 kuna i 1330 sati volonterskog rada, usmjerenog na aktivnosti koje su od općeg interesa, kojima se promiču ustavne vrednote, podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

Nositelji provedbe aktivnosti su: stručni radni tim koji čine tri do četiri visokokvalificirane osobe, vanjski stručni suradnici/e, dugotrajni volonteri/ke te partneri i suradnici na programima/projektima.

FINANCIRANJE Udruga je korisnica sredstava fondova Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, državnog, regionalnog i lokalnog proračuna.

U partnerstvu s Gradom provodimo i poseban program Mreža usluga za život u zajednici financiran od strane MDOMSP za razdoblje 2017-2020. Krajem kolovoza 2018. potpisan je ugovor o provedbi zajedničkog projekta POKRENI (za razdoblje od 18 mjeseci) u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ Europskog socijalnog fonda u partnerstvu s Gradom i Udrugom gluhoslijepih osoba grada Osijeka i OBŽ.

  • Jeste li zadovoljni suradnjom s Gradom Osijekom? Pomaže li grad rad vaše udruge na još neki način?

Udruga je ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći i licencirana za pružanje usluga pomoći u kući za starije i nemoćne osobe, a uskoro očekujemo nadzor za licenciranje usluga za žrtve nasilja u obitelji i time preuzeli dio javnopravnih ovlasti te je odgovornost za osiguranje kvalitetne i kontinuirane provedbe znatno veća. Temeljni preduvjeti za osiguranje minimalnih uvjeta za kontinuiranu provedbu primarno su nam bili i ostali stručni ljudski kapaciteti i prostor za njihov rad.

S obzirom na područje djelovanja upućeni smo na suradnju i zajedničku provedbu s Gradom.

Kao što je poznato Udruga je svoju djelatnost započela prije 18 godina u javnom, gradskom prostoru u okviru mjesne samouprave u Tenji. Grad nam je 2014. godine isti adaptirao i uredio. Ugovori se potpisuju na razdoblje od jedne godine, i u našem slučaju se obnavljaju punih 18 godina. MO Tenja već dugi niz godina odbija bez valjanog obrazloženja naše zahtjeve i uložene prigovore za dodjelom dodatne prostorije. Nije prihvaćen niti naš zahtjev za produženjem roka korištenja na minimalno tri godine, koji bi omogućio da u okviru prijava na pozive ESF-a zatražimo i sredstva u visini do 100.000 kuna za adaptaciju i prilagodbu tog prostora korisnicima.

PREPREKE Nedostatak adekvatnog prostora za rad u sjedištu Udruge i rasprave o modelu sustavne podrške za provođenje projekata iz sredstava EU/ESF-a predstavljaju ozbiljne prepreke za u daljnjem ugovaranju sredstva iz ESF-a.

Unatoč tomu naši zahtjevi za dodatnim prostorom pri mjesnoj samoupravi u Tenji i ustupanjem na (su)korištenje prostora pri gradskoj četvrti Gornji grad punih pet godina se odbija bez valjanog utemeljene i argumentacije.

U razdoblju od 2004. do 2009. bili smo korisnici i prostora u okviru MO Jug II gdje smo pružali usluge pravne i psihosocijalne pomoći i dio izvaninstitucionalnih obrazovnih programa za odrasle koje smo radi veće dostupnosti od 2010. godine nastavili pružati na novoj lokaciji u samom središtu grada u prostorima Volonterskog centra Osijek. Od 2015. Grad nam kroz mjesnu samoupravu osigurava prostor za rad mobilnog tima u Klisi i Sarvašu.

  • Grad Osijek ponovno je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je, prema vašem mišljenju, važna transparentnost proračuna?

Uspostavljanje standarda odgovornog upravljanja s javnim resursima i dostupnosti javnih usluga za sve građane/ke je imperativ.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2019. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: