Natječaj za davanje u zakup javnog skloništa

Grad Osijek raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada.

Predmet Natječaja je javno sklonište na Vijencu Kraljeve Sutjeske, površine 160,00 m2. Javno sklonište se nalazi na k.č.br. 4859 k.o. Osijek, upisana u z.k.ul. br. 18671.

NAMJENA Na navedenoj lokaciji namjena je: sportska (sportski klubovi koji organiziraju tečajeve uz naplatu ili čiji članovi imaju obvezu plaćanja članarine i ostali sportski klubovi) glazbena, plesna i kulturna.

Sklonište se daje u zakup na vrijeme od četiri godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o zakupu. Početni iznos mjesečne zakupnine za javno sklonište iznosi:

1. glazbene grupe, plesne skupine i udruge 80 kuna
2. a) sportski klubovi koji organiziraju tečajeve uz naplatu
ili čiji članovi imaju obvezu plaćanja članarine 300 kuna
b) za ostale sportske klubove 150 kuna.

UVJETI Natjecati se mogu sve osobe koje imaju registriranu udrugu i pravne osobe registrirane u Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenom omotu s naznakom “Natječaj za zakup javnog skloništa – ne otvarati”, na adresu Grad Osijek, F. Kuhača br. 9, Osijek. Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika najkasnije do 15 sati, 11.05. 2018., bez obzira na način dostave. Nepravodobne i nepotpune ponude, neće se razmatrati. Ukoliko ponuditelji imaju dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Gradu Osijeku njihove ponude se neće prihvatiti.

Otvaranje ponuda obavit će se javno 14.05.2018., u 10 sati u prostoriji Grada Osijeka, F. Kuhača 9.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: