MARIJA ŠTAMBUK ČABAJ Ove ćemo godine roditeljima ponuditi dodatne jasličke skupine kako bismo rasteretili postojeće

Marija Štambuk Čabaj, ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek

Vrtići Grada Osijeka djeluju u sastavu Centra za predškolski odgoj od 1974. godine, a mreža vrtića širila se tijekom godina. Danas je u sastavu Dječjeg vrtića 26 dječjih vrtića i jaslica, te vrtići pri školama u Vuki i Vladislavcima koji ostvaruju program predškole. Vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Osijek pohađa 2.900 djece. O upisima u novu vrtićku godinu, planovima u budućem razdoblju, reformi predškolskog sustava, te naplaćivanju usluga vrtića govori ravnateljica ove ustanove, Marija Štambuk Čabaj.

 • U prošloj je godini Grad Osijek iz svog proračuna za Dječji vrtić Osijek izdvojio 30.837.998 kuna. Koliko je proračunskih sredstava osigurano u ovoj, 2018. godini? U što su ta sredstva usmjerena i jesu li ona dovoljna?

Grad Osijek je u 2018. godini izdvojio 32.113.758,00 kuna. Sredstva su usmjerena na pokrivanje rashoda za zaposlene, za materijalne rashode te za otplatu kredita te su trenutno dovoljna za pokrivanje svih dolazećih rashoda.

 • Koji su drugi izvori financiranja Dječjih vrtića Osijek?

Dječji vrtić se financira iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja.

 • Koliko je djece u ovoj pedagoškoj godini (2017./2018.) upisano u jasličke i vrtićke programe? Jesu li svi kapaciteti popunjeni i ima li potrebe za njihovim povećanjem?

U Dječji vrtić Osijek ove pedagoške godine upisano je 2.900 djece. U nekim podcentrima je broj djece u pojedinim skupinama prekobrojan dok je u manjem broju skupina taj broj znatno niži od prosjeka, tako da možemo reći da su u prosjeku kapaciteti popunjeni.

NOVE SKUPINE Korištenjem prostora likovnih ateljea u pojedinim vrtićima omogućili su se uvjeti za rad novih odgojnih skupina ukoliko se za to pokazala potreba.

S obzirom na trenutno prekomjeran broj djece u jasličkim skupinama te negativno riješene zahtjeve za upis djece jasličke dobi u ovoj pedagoškoj godini, na ovogodišnjim upisima planiramo otvoriti nekoliko novih jasličkih skupina.

 • Uskoro će i upisi za novu pedagošku godinu (2018./2019.). Prema Vašim procjenama, hoće li biti dovoljno mjesta za sve zainteresirane?

Ove godine ćemo roditeljima ponuditi dodatne jasličke skupine kako bismo rasteretili postojeće, te omogućili upis većeg broja djece te dobi. To je nešto što možemo napraviti unutar naše ustanove, s postojećim kadrom te bez dodatnog zapošljavanja.

PREUSMJERAVANJE Očekujemo da u tom slučaju određeni broj djece vrtićke dobi neće moći biti primljen u željeni objekt. Nakon podnesenih zahtjeva za upis znati ćemo točan broj te djece te ih u skladu s dobi preusmjeriti u druge objekte koji odgovaraju njihovim roditeljima.

 • S obzirom da ste krajem prošle godine postali ravnateljicom, kakvi su vaši planovi u budućem razdoblju? Koliko oni ovise o sredstvima Grada Osijeka?

Planiram nastaviti aktivnosti vezane za uvođenje alternativnih programa u Dječji vrtić Osijek, pomagati postizanje statusa centra izvrsnosti za podcentar Mak, uvesti program za darovite.

EU FONDOVI Namjera mi je uključiti Dječji vrtić Osijek u natječaje Europske unije i iskoristiti njihove fondove za rast i razvoj Dječjeg vrtića Osijek.

Za sada smo omogućili stručno usavršavanje za dvoje djelatnika na tom području, uspostavili kontakte sa stručnjacima koji bi nam mogli pomoći u pisanju i realizaciji projekta te se planiramo povezati s dječjim vrtićima koji već imaju iskustva u pisanju projekata.

 • Najavili ste i reformu osječkog predškolskog sustava. Ona bi trebala na prvome mjestu osigurati raznovrsnost kvalitetnih programa (Waldorf, Montessori, programi za darovite), te otvoriti u komunikaciji s roditeljima. Što ste do sada od planiranog uspjeli napraviti?

U ostvarivanju vizije razvoja Dječjeg vrtića Osijek izuzetno je važna suradnja s kolegama i kolegicama unutar ustanove kao i sa osnivačem. Zadovoljna sam suradnjom i komunikacijom na svim razinama.

USAVRŠAVANJE Za postizanje statusa stručno razvojnog centra odabrali smo podcentar Mak, eko vrtić koji se do sada istaknuo svojim aktivnostima na području odgoja za održivi razvoj. Odabrane su odgojiteljice koje će proći trogodišnje stručno usavršavanje u Dječjem vrtiću Srednjaci u Zagrebu.

Planirani početak usavršavanja je kraj svibnja 2018. Postizanje statusa stručno – razvojnog centra za odgojiteljice i stručne suradnice znači dodatna usavršavanja kroz seminare i radionice, proučavanje literature te primjenu naučenog u praksi. Za djecu i roditelje to znači dodatno profiliran program unutar područja održivog razvoja. Postizanjem statusa stručno – razvojnog centra koje imenuje nadležno Ministarstvo otvara nam se mogućnost da naše djelatnice budu nositeljice edukacija za  odgojiteljice i stručne suradnice vrtića drugih gradova i županija koje za to iskažu interes.

WALDORFSKI PRISTUP U suradnji s Udrugom ISKRA waldorfska inicijativa održan je seminar za odgojiteljice  ‘Što djeca očekuju od odraslih?’ kojim se nastojao približiti waldorfski pedagoški pristup djetetu.

Predavanje je održao dr. Wolfgang Sassmannhausen, međunarodni pedagoški stručnjak i voditelj seminara za waldorfske vrtiće u Njemačkoj, Češkoj, Južnoj Koreji i dalje. Također, odgojiteljice su imale priliku upoznati se (i prepoznati) u radionici gestovnih igara, prstovnih igara i pletenja rukama koje je vodila članica Udruge ISKRA waldorfska inicijativa Ana-Marija Kesegić. U suradnji s Udrugom, odgojiteljicama će biti omogućeno prisustovanje još jednom seminaru te boravak u prostorijama Obrta za čuvanje djece ‘Iskrica’ u Osijeku.

STUDIJ Pripremne su to radnje koje bi odgojiteljicama Dječjeg vrtića Osijek trebale proširiti spoznaje o waldorfskom pristupu djetetu te potaknuti na odluku o odlasku na trogodišnji studij waldorfske pedagogije u Zagrebu. Školovanje odgojiteljica, uz financijsku podršku Grada Osijeka, značilo bi i uskoro otvaranje prve odgojno obrazovne skupine za rad po načelima waldorfske pedagogije.

Otvaranje odgojno – obrazovne skupine za rad po načelima Marije Montessori ovisi o dobivanju verifikacije programa od strane nadležnog Ministarstva. S obzirom da je program poslan na potrebnu verifikaciju te su planirana određena financijska sredstva za nabavku prijeko potrebne didakte za tu vrstu programa, možemo reći da su pripremne radnje za provedbu istog ostvarene.

Suradnja s roditeljima bila je također element moje vizije vrtića. Roditelji su prvi i primarni djetetovi skrbnici, za potpun i skladan rast i razvoj djeteta važno je  omogućiti partnerstvo i otvorenu komunikaciju na relaciji roditelji – odgojiteljice.

KOMUNIKACIJA Individualni razgovori odgojiteljica s roditeljima oblik je komunikacije s roditeljima koji su neki odgojiteljski parovi provodili. Ipak, to nije bio slučaj sa svima.

Smatram da je obveza predškolske ustanove omogućiti roditeljima prostor i vrijeme za razgovor s odgojiteljicama svog djeteta i to  smo polako počeli uvoditi u praksu i u Dječjem vrtiću Osijek.

 • Godinama se govori i piše o nedostatnom broju odgojiteljica u osječkim vrtićima. Nedavno je i raspisan natječaj za zapošljavanje 22 odgojiteljice, ali i ostalog osoblja. Koliki bi uistinu broj odgojitelja bio dovoljan u odnosu na broj djece koja pohađaju osječke vrtiće?

DVA ODGOJITELJA Zapošljavanjem tolikog broja odgojiteljica omogućili smo svakoj odgojnoj skupini po dva odgojitelja koliko ih i treba biti u desetosatnom programu rada s djecom rane i predškolske dobi.

Važeće Državne pedagoške standarde koji se odnose na broj djece u skupini teško možemo postići  ovakvim sustavom financiranja, no smatram da smo i samim time što smo svakoj odgojnoj skupini omogućili prisutnost dvije odgojiteljice ostvarili značajan pomak u odnosu na prethodni period.

 • Koliki broj djece koristi besplatne programe Dječjeg vrtića Osijek? Tko može ostvariti pravo na besplatni program?

Besplatne programe koristi 203 djece. Pravo na besplatni program ostvaruju obitelji čiji je prihod niži od 1.000 kuna po članu obitelji, korisnici Centra za socijalnu skrb, obitelji koji imaju treće dijete u vrtiću te djeca invalidi.

 • Nedavno je u vrtićima i jaslicama izvješena obavijest u kojoj stoji da se roditelji, koji imaju potrebe za uslugom jaslica/vrtića u poslijepodnevnom terminu, mogu javiti odgojiteljicama. Kada i u kojim će jaslicama/vrtićima biti organiziran poslijepodnevni rad? Imate li već povratnih informacija koliki je interes roditelja za tom uslugom?

Anketiranje roditelja upisane djece nije pokazalo značajne potrebe roditelja za uslugama jaslica/vrtića u poslijepodnevnoj smjeni. Za sada takvu uslugu nudimo u podcentru Potočnica i tamo se već godinama upisuju djeca onih roditelja kojima poslovne obaveze nameću korištenje vrtića u poslijepodnevnim terminima.

UPITNIK Na ovogodišnjim upisima ponudit ćemo roditeljima anketni upitnik u kojima ćemo propitati njihove potrebe za poslijepodnevnom smjenom te ćemo se time voditi u daljnjem promišljanju organizacije odgojno – obrazovnog rada.

Namjera nam je odazvati se pozivu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na sudjelovanje u projektu ‘Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja’ u okviru Europskog socijalnog fonda.

 • Znači li uvođenje te usluge i novo zapošljavanje odgojitelja?

Uvođenje te usluge bi svakako značilo novo zapošljavanje odgojitelja.

 • Kako je veliki broj roditelja nezadovoljan trenutnim sustavom naplaćivanja usluga vrtića po nižoj cijeni u slučaju djetetova duljeg izbivanja zbog bolesti, hoće li se i kada taj sustav mijenjati?

Imali smo nekoliko radnih sastanaka na temu izmjene Pravilnika o uvjetima i načinima sudjelovanja roditelja u cijeni programa u kojima su sudjelovale osobe relevantne za navedenu problematiku.

NOVI PRAVILNIK Nadamo se da će novi Pravilnik zaživjeti sljedeće pedagoške godine.

 • Kakva je Vaša suradnja s predstavnicom roditelja u Upravom vijeću Vrtića Osijek? Je li do sada iznesen nekakav problem ili inicijativa koji ste zajedno riješili?

S predstavnicom roditelja imam otvorenu i jasnu komunikaciju. Raspravljamo o aktualnim problemima i mogućim rješenjima istih.

 • Imate li u Vrtićima Osijek u planu u skorije vrijeme inicirati izgradnju još kojeg vrtića u nekoj osječkoj gradskoj četvrti ili mjesnom odboru?

Trenutno je u planu izgradnja novog vrtića u Višnjevcu koji će svakako rasteretiti obližnje podcentre.

 • Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je, po Vašem mišljenju, važna transparentnost proračuna?

Mislim da je transparentnost proračuna vrlo važna, potiče odgovorne na savjesno postupanje s javnim sredstvima te doprinosi aktivnijem sudjelovanju građana u donošenju odluka.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2018. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: