BOJAN BODRAŽIĆ Poseban naglasak na obnovi stambeno-poslovnih zgrada putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek na području je grada Osijeka najkvalitetniji i financijski najpovoljniji upravitelj, kao i u odnosu na ostale vodeće upravitelje na području cijele Hrvatske. O novim projektima i planovima, te cijeni usluga i kontaktima sa suvlasnicima, govori direktor Zavoda, Bojan Bodražić.

  • Koje nove projekte Zavod za stanovanje planira u iduće četiri godine?

Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek u narednom razdoblju poseban naglasak stavit će na obnovu stambeno-poslovnih zgrada na upravljanju kod Zavoda putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

UŠTEDE Suvlasnicima će i dalje biti omogućena sanacija krovova i pročelja putem kreditne linije kao i putem spomeničke rente, čime će suvlasnici imati znatne financijske uštede za predmetne radove.

  • Od kakvih su oni značaja za građane Osijeka?

Sanacijom i obnovom takvih zgrada doprinijet će se na više načina, kako samim izgledom zgrade, tako i znatnim financijskim uštedama za suvlasnike (bolja toplinska izolacija zgrade), povećanoj vrijednosti same nekretnine…

  • Na koji je način rad Zavoda za stanovanje u posljednje četiri godine utjecao na povećanje standarda građana Osijeka?

Zavod je navedenim projektima u posljednje četiri godine, kao i samom edukacijom suvlasnika u pogledu stanovanja, zasigurno na taj način doprinio i povećanoj vrijednosti posebnih jedinica unutar zgrade (stanovi, poslovni prostori) prilikom prodaje tih istih nekretnina.

  • Na koji ste veliki projekt naročito ponosni?

Naročito smo zadovoljni projektom obnove zgrade putem Fonda s obzirom da smo kao najveći upravitelj na području grada Osijeka prijavili 20 stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda, a što za suvlasnike konkretno znači oko 25 milijuna kuna bespovratnih sredstava od strane Fonda.

  • Možete li ocijeniti/procijeniti cijene svojih proizvoda/usluga u odnosu na cijene tih istih proizvoda/usluga drugdje u Hrvatskoj?

U okviru svoje naknade za upravljanje, Zavod za razliku od većine ostalih upravitelja, bez dodatne naknade sa svojim stručnim kadrom obavlja za suvlasnike besplatno poslove izrade troškovnika i nadzora nad radovima, besplatno zastupa suvlasnike pred sudovima i drugim državnim i ostalim tijelima…

DOKUMENTACIJA Isto tako kompletan postupak vezan za prijave i natječajnu dokumentaciju za Fond, zatim Grad Osijek (obnova putem spomeničke rente), kao i prema poslovnim bankama koje kreditiraju suvlasnike Zavod obavlja besplatno.

  • Kako izgleda današnja struktura zaposlenih u tvrtki Zavod za stanovanje?

Struktura zaposlenih u Zavodu je podijeljena na tri službe koje svojim stručnim znanjima i vještinama doprinose kako kvalitetnijem radu Zavoda, tako i samim suvlasnicima.

U okviru tehničke službe suvlasnicima su omogućeni poslovi stručnog nadzora nad radovima, izrada troškovnika, natječaji i izbor najpovoljnijeg izvođača, poslovi etažiranja stambeno-poslovnih zgrada, poslovi protupožarne zaštite i dimovodnih sustava, pregleda i nadzora dizala, izrada programa i planova upravljanja stambenih zgrada…

Financijska služba vodi kompletne uplate i zaduženja suvlasnika, prati financijske mogućnosti zgrade u zavisnosti od njihovih potreba, vrši plaćanje računa prema izvođačima nakon obavljenih radova i nadzora nad istim od strane upravitelja, osigurava kredite suvlasnicima prema poslovnim bankama, Fondu i ostalim poslovnim subjektima…

Pravna služba besplatno zastupa suvlasnike pred sudovima i drugim tijelima javne vlasti u odnosu na sve poslove vezane za upravljanje i održavanje zgrada, redovno slanje obavijesti suvlasnicima o dugovanju i opomena pred tužbu,  obavlja poslove pravnog dijela vezanog za etažiranje stambenih zgrada, izrade nacrta svih vrsta ugovora koje suvlasnici sklapaju sa trećim osobama…

  • Hoćete li i dalje organizirati javne tribine u Gradskim četvrtima? Jesu li se one pokazale korisnima?

U proteklom mandatu poseban naglasak stavio sam na aktivniju ulogu Zavoda u Udruzi Upravitelj, kao najvećoj udruzi svih upravitelja na području Hrvatske koja obuhvaća gotovo 90% cijelog stambenog fonda kolektivnog stanovanja.

AKTIVNO Kao stalni član Upravnog odbora Udruge Upravitelj, aktivno sudjelujemo u njenom radu, naročito u izradi prijedloga sve dokumentacije koja se odnosi na poslove upravljanja prema raznim ministarstvima, Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, sudovima i drugim tijelima javne vlasti.

Naglasak će i dalje biti na neposrednom kontaktu i razgovorima sa suvlasnicima na samim zgradama i putem javnih tribina u gradskim četvrtima koje su se pokazale izuzetno korisnim za suvlasnike, kao i daljnjom edukacijom suvlasniku u vidu izdavanja časopisa koji se odnose na sva pitanja vezana za upravljanje zgradama.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2017. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s