Izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i Retfala

Grad Osijek raspisao je Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala. Predmet nabave su usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala. Sastavni dio svih projekata pojedinih struka je i troškovnik radova i opreme, kao i podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa te svi drugi sadržaji koje projektant smatra važnima za uspješnu realizaciju projekta – ishođenje Uporabne dozvole nakon izgradnje objekta i potvrde o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta.

UVJETI Rok isporuke predmeta nabave je 45 dana od dana potpisa ugovora, a usluga će se smatrati izvršenom po ishođenju pravomoćne građevinske dozvole nakon čega projekt postaje vlasništvo Naručitelja.

Svaki ponuditelj mora u postupku jednostavne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Ponuda sadrži:

1. popunjen ponudbeni list, potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom,

2. jamstvo za ozbiljnost ponude

3. Standardni obrazac za jednostavnu nabavu

DOSTAVA Ponuda se dostavlja na e-mail: nabava@osijek.hr ili poštom na adresu Grad Osijek, Odsjek za nabavu, Kuhačeva 9, Osijek. Ukoliko se ponuda dostavlja putem e-pošte mora biti potpisana, ovjerena te skenirana. Svi eventualni traženi prilozi moraju biti skenirani. 

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana ponuda sa najnižom cijenom. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije. Rok valjanosti ponude je 120 (stodvadeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Grada Osijeka, do 11.10.2017. do 09:00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Više informacija o ovom pozivu možete pronaći OVDJE.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: