ZORISLAV BABIĆ Razvoj djeteta nigdje ne dolazi do izražaja u punom svjetlu kao u izviđačima

Zorislav Babić, tajnik Udruge izviđača Slavonski hrast

Udruga izviđača „Slavonski hrast“ ima 72 registrirana člana sa statusom članova nacionalne izviđačke organizacije (Savez izviđača Hrvatske). Od toga broja je 29 odraslih članova – volontera. O projektima „Djeluj pozitivno – nisi sam“, te „Izviđačka učionica u prirodi“, govori tajnik udruge Zorislav Babić.

  • Udruga izviđača Slavonski hrast za projekt „Djeluj pozitivno – nisi sam“ ove je godine iz proračuna Grada dobila 12.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

Značajan dio uzroka neprimjerenog i rizičnog ponašanja djece proizlazi iz njihove nedovoljne socijalizacije kroz odgovarajuće vršnjačke skupine i nedovoljnu usmjerenost na sadržaje koji nisu isključivo vezani uz korištenje suvremenih tehnologija u njihovoj međusobnoj komunikaciji.

NEAKTIVNI U pristupu izradi projekta uočeno je koje su potrebe ciljane skupine korisnika i problemi vezani uz neaktivnost djece u prirodi. Pored toga, uočena je i paradigma prekomjernog i nedovoljnog roditeljskog nadzora.

Temeljem toga utvrđene su metode kako ta probleme pokušati uspješno riješiti ili ublažiti uz pomoć izviđačkog programa. Svestranost je svakako glavna prednost programa Saveza izviđača Hrvatske u odnosu na ostale udruge i organizacije za djecu i mlade. Razvoj djeteta nigdje ne dolazi do izražaja u punom svjetlu kao u izviđačima – sa svojom fizičkom, intelektualnom i duhovnom komponentom. Jedna od komparativnih prednosti jest svakako i ta da niti u jednoj organizaciji priroda ne igra toliko važnu ulogu. Kroz svoj program izviđačka organizacija daje prirodi važnu ulogu zdravog okružja i okvira za rad s mladima.

MOTIVACIJA Cjelodnevne motivacijske radionice organiziraju se na različitim lokacijama na području grada (prostorije Udruge –  GČ „Jug 2“; kamp u „Izviđačkom parku“ uz jezero „Bajer“), a cjelodnevni izleti na lokacijama u bližoj okolici (Bilje – Biljsko jezero; Erdut – poučna staza).

Uzimajući u obzir obim i različitost programskih sadržaja, planira se kontinuirana realizacija ovog projekta u više godina. Svake godine bi se kombinirali – dopunjavali sadržaji sa skupinama djece iz različitih sredina čime bi se postiglo uključivanje i angažiranje što većeg broja korisnika različitih godišta unutar predviđenih (ciljanih) dobnih skupina.

  • Koliko članova/izviđača brojite i koje još aktivnosti provodite?

Udruga izviđača „Slavonski hrast“ ima 72 registrirana člana sa statusom članova nacionalne izviđačke organizacije (Savez izviđača Hrvatske). Od toga broja je 29 odraslih članova – volontera. Pored ovih članova, Udruga u svojoj evidenciji kontinuirano ima još 40 do 50 „pridruženih“ članova, odnosno djece koja sudjeluju u aktivnostima i koja još nisu stekla status člana nacionalne organizacije. U djelovanju Udruge sudjeluje još i 12 odraslih osoba, najvećim dijelom roditelja djece – članova, koje su evidentirane kao volonteri, a da istodobno nemaju status redovnog člana.

PROJEKTI Od značajnih aktivnosti – projekata u ovoj godini valja istaknuti Izviđačku učionicu u prirodi, Zelena dobra djela, akciju „Za mene, za Osijek, Izviđački ljetni kamp, Zborovanje izviđača Osječko-baranjske županije, Izviđačku školu za volontere, Betlehemsko svjetlo.

Tijekom cijele godine provode se aktivnosti iz različitih programskih područja koje imaju za cilj pripremu, osposobljavanje i motiviranje djece, mladeži i odraslih za njihovo volontersko angažiranje u sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Kao jedan od osnivača, Udruga kontinuirano sudjeluje u aktivnostima Saveza izviđača Osječko-baranjske županije dajući tako svoj doprinos djelovanju i razvitku izviđačkog pokreta na području Županije.

  • Koliko su danas djeca i mladi uopće zainteresirani za izviđaštvo?

Zanimanje djece za programe i aktivnosti koje provodimo je razmjerno veliko. Međutim, postoji evidentan problem fluktuacije članstva tako da se članovi relativno kratko zadržavaju u udruzi (12-18 mjeseci). Analizom ovog problema došlo se do zaključka da su njegovi uzroci prije svega u nezainteresiranosti mladih da preuzmu uloge voditelja i organizatora aktivnosti, uz sve obveze i odgovornosti koje iz toga proizlaze. Ništa manje značajan nije i problem materijalne osnove djelovanja izviđačke organizacije (nedostatak prostora i kvalitetne opreme), kao i ograničene mogućnosti stimuliranja volonterskog angažiranja kroz različite aktivnosti koje bi za volontere trebale biti besplatne.

  • Za projekt „Izviđačka učionica u prirodi“ od Grada ste dobili 6.000 kuna. O čemu je ovdje riječ i u što će se utrošiti ova sredstva?

Ovim se projektom povezuju programski sadržaji programa izviđačke organizacije s redovitim obrazovnim programom u osnovnim školama. Korištenjem prednosti izvanučioničke i terenske nastave programski sadržaji dobivaju na svojoj atraktivnosti i praktičnosti, a kao rezultat dobivamo interdisciplinarnost i timski pristup radu unutar učeničke skupine.

DVA CIKLUSA Projekt će biti ostvaren kroz dva vremenska ciklusa, proljetni i jesenski, od kojih svaki ima svoje karakteristične sadržaje.

Ovi programski sadržaji odvijaju se u kontinuitetu, tijekom cijele godine i međusobno se nadopunjuju kroz terensku – izvanučioničku nastavu na radionicama i/ili izletima. Radionice će biti organizirane na području grada, a izleti će se organizirati kao poludnevni ili jednodnevni izlasci u prirodu

Terenska nastava za studente I. godine Fakulteta odgojnih i obrazovnih znanosti provodi s ciljem dopunjavanja programa na I. studijskoj godini. Pored toga, određeni broj studenata, nakon provedene edukacije preuzima ulogu volontera – voditelja i suradnika u provođenju programskih aktivnosti na tematskim radionicama za učenike osnovnih škola. Raspoloživa sredstva biti će najvećim dijelom utrošena na pripremu programskih sadržaja, didaktički materijal za provedbu aktivnosti-radionica, informativni materijal i oznake koje će svaki korisnik-sudionik dobiti za sudjelovanje u programu.

  • Pomaže li Grad Osijek rad vaše udruge i na neki drugi način? Kako ste zadovoljni suradnjom s gradom?

Grad Osijek daje svoj doprinos djelovanju udruge i kroz potporu koja se ostvaruje u suradnji s mjesnom samoupravom (korištenje prostorija GČ „Jug 2“, bez naknade) i gradskim tvrtkama – javnim poduzećima (donacije u novcu i u naravi).

ULOGA I ZNAČAJ Suradnju s Gradom Osijekom ocjenjujemo vrlo dobrom pri čemu Grad prepoznaje ulogu i značaj djelovanja izviđačke organizacije i tome daje svoj doprinos u okviru mogućnosti i raspoloživih sredstava.

  • Koji su izvori prihoda vaše udruge?

Pored izvora javnog karaktera Udruga ostvaruje prihode iz donacija tvrtki (u novcu i naravi) iz realnog sektora i građana. Jedini „sigurni“ izvori sredstava na razini godine su članarina i članski doprinosi za sudjelovanje u aktivnostima.

  • Grad Osijek je i za prva tri mjeseca ove godine dobio najvišu ocjenu za transparentnost svog proračuna. Koliko je ona, po vašem mišljenju, važna?

Transparentnost prikupljanja i trošenja javnog novca izuzetno je važna za povjerenje građana u one koje tim novcem raspolažu. Osim jasnog uvida u proračun, transparentnost podrazumijeva i racionalni pristup u raspolaganju prikupljenim sredstvima.

POTREBE I ŽELJE Ne postoji proračun (barem u Republici Hrvatskoj) koji može zadovoljiti sve potrebe, želje i ambicije korisnika proračunskih sredstava.

Upravo zbog toga je transparentnost jedini način da se potrebe i želje svedu u okvire realnih mogućnosti.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2017. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s