MIRSAD CERIĆ Proračunom za 2017. planirano je 10.000.000 kuna za programe prioriteta mjesne samouprave

Mirsad Cerić, voditelj Odsjeka za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti

Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti su donijela Programe prioriteta za 2017. u kojima je predviđeno izvođenje radova za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture. O prioritetima, sredstvima za 2017. Godinu, te sudjelovanju građana u radu svojih Gradskih četvrti i Mjesnih odbora govori Mirsad Cerić, voditelj Odsjeka za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti.

  • Ove su godine u gradskom proračunu za čak četiri milijuna kuna povećana sredstva za prioritete Mjesnih odbora i Gradskih četvrti. O čemu ovisi koliki će iznos dobiti određena gradska četvrt odnosno mjesni odbor?

Odlukom o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka za 2017. koju je donio Gradonačelnik Grada Osijeka 16. siječnja 2017. planiran je iznos u iznosu od 6.000.000 kuna za realizaciju Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti te je raspodijeljen  sukladno članku 12. Odluke o mjesnoj samoupravi kojom su utvrđeni kriteriji za raspodjelu i to: razvijenost komunalne infrastrukture i broj stanovnika, sukladno Zakonu.

DODATNO ODRŽAVANJE Također su temeljem istih kriterija i postotka raspodjele gornjeg iznosa raspodijeljena Planirana sredstva u visini od 4.000.000 kuna za dodatno održavanje komunalne infrastrukture te dodatnu izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju energetski efikasne javne rasvjete.

Ukupno je dakle Proračunom za 2017. planirano 10.000.000 kuna za programe prioriteta mjesne samouprave.

  • Kako izgledaju ovogodišnji programi prioriteta gradskih četvrti i mjesnih odbora? Razlikuju li se od dosadašnjih?

Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti su donijela Programe prioriteta za 2017. u kojima je predviđeno izvođenje radova za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture i to: održavanje nogostupa, javna rasvjeta, parkirališta, nerazvrstane ceste/cestovni prilazi, sportska igrališta, održavanje otvorenih oborinskih kanala/kanala za odvodnju, zelene površine i urbana oprema.

Programi prioriteta za 2017. ne razlikuju se u odnosu na prošlogodišnje po vrstama radova, niti se mogu razlikovati budući je riječ o namjenski planiranim sredstvima sukladno zakonu. No, svako vijeće donosi svoj Program u kojem realiziraju najnužnije za tekuću godinu u kojemu upravo raspodjelom sredstava prema iznosima i dinamici realizacije rješavaju prioritete svoje gradske četvrti odnosno mjesnog odbora.

  • U kojem su obimu realizirani prošlogodišnji programi prioriteta?

Odlukom o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti za 2016. planiran je i raspodijeljen iznos za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti u visini od 6.030.000 kuna. Programi prioriteta za 2016. realizirani su u visini od 5.942.132,06 kuna, odnosno u visini od 98,54%.

  • Koje su novine u radu mjesne samouprave dogodile u protekle četiri godine?

Osim već rečenog značajnog povećanja proračunskih sredstava za realizaciju programa prioriteta, mjesna samouprava intenzivno je uključena u planiranje i realizaciju svih kapitalnih infrastrukturnih projekata koji se financiraju drugim proračunskim sredstvima Grada, ali i sredstvima kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i fondova Europske unije kao i iz drugih izvora financiranja kao i u realizaciju projekata gradskih tvrtki ili nacionalnih tvrtki upravo s ciljem da se ti kapitalni projekti dinamički i funkcionalno preklope s projektima iz programa prioriteta mjesne samouprave u sinergijskom efektu.

PROAKTIVNO Primjeri ove nove kvalitete koju proaktivno uključivanje mjesne samouprave unosi pri realizaciji ne samo infrastrukturnih i komunalnih projekata već i projekata javne i društvene namjene su brojni.

Navodim, primjerice, krajem godine završene radove u Crkvenoj ulici, prije toga u Županijskoj i Ulici Republike i upravo započete u Banovoj ulici, još prije toga cjelovito i  sveobuhvatno uređenje Ulice bana Jelačića u Višnjevcu uz tramvajsku prugu.

Prisjetit ćemo se i niza drugih zahvata koji su slijedili  EU projekt Osijek, od uređenja “promenade“ na potezu Zimske luke po izvedbi sjevernog kolektora kao i brojnih ulica u Tenji, Briješću i Čepinu uz linijske vodne građevine u sklopu istog projekta, pješačkog nathodnika izgrađenog prošle godine iznad južne obilaznice, te kružnog toka i pješačkih staza izgrađenih  uz dvoranu Gradski vrt po završetku južnog traka južne obilaznice, te sve do produžetka „promenade“ prema Donjem gradu u sklopu projekta uređenja desne obale rijeke Drave, kao samo nekih od značajnijih infrastrukturnih projekata.

Novi pješačko-biciklistički nathodnik preko Južne obilaznice fizički je povezao Stadionsko naselje s gradom

Kada govorimo o projektima javne, društvene ili stambene namjene, tu je sufinanciranje pročelja zgrada zaštićenih kulturnih dobara  iz sredstava spomeničke rente, projekte iz područja zaštite okoliša, energetike ili gospodarenja otpadom ili projekte školske i predškolske namjene u kojima su upravo potrebe građana iskazane kroz mjesnu samoupravu definirale tempo pripreme i realizacije projekata.

  • Koliko građani Osijeka imaju naviku sudjelovati u radu svojih gradskih četvrti i mjesnih odbora? Na koji način to najčešće čine?

Neposredno sudjelovanje građana u predlaganju i donošenju odluka vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti osigurava se kroz izborni sustav kada građani biraju članove vijeća sa svog područja, pa tako članovi vijeća imaju samostalnost i odgovornost za donošenje svih odluka od neposredne važnosti i značenja za građane svoje izborne jedinice.  Naravno da i građani imaju mogućnost sudjelovati u radu vijeća davanjem inicijativa, predlaganjem rješavanja komunalnih i drugih problema, peticijama, predstavkama koje se mogu davati usmenim i pismenim putem. Sve svoje inicijative građani realiziraju dolaskom u sjedišta mjesnih odbora i gradskih četvrti, telefonskim putem te e-mail poštom. O svim aktivnostima vijeća mogu se informirati putem oglasnih ploča i WEB stranice Grada Osijeka gdje se objavljuju sve važne odluke i dokumenti.

SUDJELOVANJE Sjednice vijeća otvorene su za javnost i u pravilu se za svaku točku dnevnog reda pozivaju zainteresirani građani ili predstavnici različitih udruga.

Svi komunalni problemi tijekom tekuće godine o kojima se saznanja dobiju putem informacije građana obilaskom terena od strane tajnika i komunalnih redara uvrštavaju se u programe prioriteta za slijedeću godinu.

  • Koje biste kapitalne investicije predviđene za 2017. godinu u mjesnim odborima i gradskim četvrtima izdvojili?

Mjesni odbori i gradske četvrti u svojim programima prioriteta ne predlažu kapitalne investicije već skrbe o realizaciji manjih komunalnih projekata, ali kako je već uvodno rečeno predstavnici vijeća gradskih četvrti redovito sudjeluju na u pravilu tjednim koordinacijskim sastancima kojima se prati ne samo realizacija samih kapitalnih projekata već i utjecaj tih radova na trenutne  i buduće uvjete  življenja, rada, stanovanja i zadovoljavanja svih drugih potreba građana u tom prostoru, od primjerice privremene regulacije prometa, priključenja na novoizgrađenu komunalnu infrastrukturu, uređenje javnog zelenila, do definiranje novih sadržaja u javnim prostorima ili rješavanja imovinsko pravnih pitanja na projektnim koridorima s tim u svezi i slično.

  • Pojedini mjesni odbori nemaju svoje društvene domove (Brijest, Lijeva obala). Što se u gradskoj upravi radi po tom pitanju?

Sukladno proračunskim sredstvima i financijskim mogućnostima gradska uprava rješava izgradnju i obnovu društvenih domova na području mjesnih odbora i gradskih četvrti, pri čemu se aktivnosti uprave usmjeravaju i na iznalaženje i drugih  izvora  financiranja poput EU fondova i drugih programa i projekata nacionalne razine.

JOSIPOVAC I TENJA Tako je u nekoliko zadnjih godina riješeno pitanje izgradnje Hrvatskih domova u Josipovcu i Tenji.

Izgradnja i dovršetak Društvenog doma u Brijestu je pri završetku dok Mjesni odbor „Osijek lijeva obala“ ima Društveni dom u Podravlju koji se također sukladno financijskim mogućnostima obnavlja.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2017. RASHODI

 

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: