ROMANO KRISTIĆ Vizija Zaklade Srce grada Osijeka je da stipendistima osiguramo i posao

Romano Kristić, upravitelj Zaklade Srce grada Osijeka
  • Zaklada Srce grada Osijeka osnovana je prije dvije godine. Koja je njezina svrha?

– Zaklada je osnovana sa svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao drugih oblika potpora utvrđenih općim aktima Zaklade. Moram napomenuti kako se djecom smatraju djeca od rođenja do završetka redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija te koja redovito i uredno ispunjavaju svoje školske i studijske obveze. Zaklada će u pružanju potpore osobitu pozornost pokloniti nadarenoj djeci.

  • Koje su aktivnosti do sada provedene?

– Odlukom upravnog odbora iz 2016., Zaklada Srce grada Osijeka postala je članicom Hrvatskog foruma zaklada ZaDobro.BIT! Tijekom 2016. Zaklada je aktivno poticala zagovaranje filantropije široj javnosti kroz organizaciju i sudjelovanje na platformama, okruglim stolovima i javnim tribinama. Osim u Osijeku, predstavljena je još i u Zagrebu, Rijeci i Puli.

SURADNJA Radimo na suradnji sa svim zakladama u Osijeku, Slavoniji i Baranji kao i na području cijele Hrvatske radi razmjene iskustava i stjecanja novih znanja.

Također, medijskim se aktivnostima pokušava osigurati vidljivost provedbe natječaja i cjelogodišnjih aktivnosti, a pomoću televizije, radija, dnevnog tiska, web portala srcegradaosijeka.hr te Facebook stranice Zaklada Srce grada Osijeka i drugim komunikacijskim kanalima.

  • Na koji se način financira Zaklada Srce grada Osijeka?

– Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se od osnivačkog uloga Grada Osijeka u iznosu od 30.000 kuna, a sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.
Tijekom 2016. Grad Osijek je kao osnivač uplatio 50.000 kuna, a u 2017. iz proračuna je osigurano 250.000 kuna.

TRAJNA ZALIHA Zaklada je radila i na prikupljanju sredstava i stvaranju trajne zalihe imovine u vidu donacija, sponzorstava ili sredstava iz lokalnih i EU fondova, a iz kojih će se financijski podržavati različiti oblici potpora, te ostvariti ostali ciljevi Zaklade.

U ovome su prvi sudjelovali djelatnici gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Ivanom Vrkićem. Tu su i vijećnici Gradskog vijeća te drugi građani i pravne osobe. Dakle, trenutno stanje računa je 402.867 kuna. Grad Osijek, kao osnivač, godišnje će, do 1. ožujka svake godine, u korist Zaklade uplaćivati iznos od najmanje 50.000 kuna.

  • Kako sami građani mogu poduprijeti rad zaklade?

– Građani Zakladi mogu pristupiti kao podupiratelji, odnosno kao pravne i fizičke osobe. Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi te do 1. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti novčana sredstva. Za pravne je osobe to najmanje 4.000 kuna, za fizičke osobe najmanje 50 kuna, a za klubove, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge najmanji iznos je 1.000 kuna. Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu te o njima vodimo poseban registar.

DONACIJE Naravno, svi drugi građani mogu sudjelovati svojim donacijama, bez ograničenja. Sredstva koja Zaklada ostvaruje po bilo kojoj osnovi mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.

  • Raspisan je javni natječaj za dodjelu 15 studentskih stipendija “Zaklada Srce Grada Osijeka”. Je li ovo prva godina u kojoj Zaklada dodjeljuje studentske stipendije?

– Da, Zaklada Srce Grada Osijeka objavila je 4. ožujka svoj prvi Javni natječaj za dodjelu 15 stipendija studentima/cima koji su redovno upisali akademsku godinu 2016./2017. i 2017/2018.
Natječaj je objavljen na web stranicama Zaklade, a prijave se dostavljaju zaključno do 20. ožujka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte na mail zaklada@srcegradaosijeka.hr. Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 270.000 kuna.

  • O kojim je iznosima stipendija riječ?

– Mjesečni iznos stipendije iznosi 1.000 kuna, a ukupna vrijednost pojedinačnih stipendija je 18.000 kuna. Dakle, u ovoj akademskoj godini 6 mjesečnih stipendija te u slučaju redovnog ispunjavanja studenskih obveza dodatnih 12 mjesečnih stipendija tijekom sljedeće akademske godine.

VIZIJA Stipendiste ćemo redovito pratiti te pokušati svakom od njih osigurati mentora na fakultetu na kojem studira, a koji će mu biti oslonac i podrška u njegovu učenju i radu.

Također bismo im željeli osigurati mentore u praktičnom dijelu studiranja kako bi mogli odraditi praksu bez obzira što na nekim fakultetima nemaju takvu obavezu. U viziji Zaklade je da stipendisti kroz takav vid učenja, prakse i podupiratelja iz poslovnog sektora možda osiguraju i budući posao. Moram istaknuti da se ovdje naglasak stavlja na socijalnu komponentu gdje ne isključujemo izvrsnost, no jednaku šansu imaju i djeca bez roditelja, koja su u sustavu socijalne skrbi i izlaze iz domova, kao i djeca iz jednoroditeljskih obitelji te iz obitelji s više djece. Dakle, osnovni preduvjet su primanja po članu obitelji. Grad Osijek ima stipendije kojima potiče izvrsnost pa je tako u 2016. i 2017. odobrio 25 studentskih te 15 učeničkih stipendija.

  • Koje aktivnosti u narednom razdoblju planirate?

– Zaklada „Srce grada Osijeka“ za svaku godinu donosi Plan rada u kojem utvrđuje aktivnosti te potrebne resurse i ciljeve koji se time postižu. Aktivnosti predviđene Planom rada su u skladu sa strateškim ciljevima i utemeljene u godišnjem financijskom planu Zaklade.

  • Koji su to strateški ciljevi?

– Prvi naš strateški cilj je prikupljanje sredstava i povećanje imovine. Nastojat ćemo prikupiti sredstva i stvoriti trajnu zalihu imovine (u vidu donacija, sponzorstava ili sredstava iz lokalnih i EU fondova) iz kojih bi financijski podržavali različite oblike potpore te ostvarivali ostale ciljeve Zaklade. Plan je ostvariti ih kroz organiziranje manifestacija, javnih humanitarnih događanja na kojima bi se prikupljala sredstva. Također, želimo osigurati sredstava iz lokalnih i EU natječaja pa redovito pratimo raspisane lokalne i EU natječaje te se na njih javljamo. Drugi je cilj financiranje i organizacija programa i projekata s ciljem aktivnog djelovanja u lokalnoj zajednici i unapređivanje suradnje s institucijama i udrugama koje skrbe o obiteljima slabijeg imovinskog stanja i mladima (djeci) iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Tu je i raspisivanje poziva za dodjelu financijskih sredstava neprofitnim organizacijama i ustanovama koje se bave direktnom pomoći i skrbi o obiteljima slabijeg imovinskog stanja i mladima (djeci) iz tih obitelji na području Grada Osijeka kao i raspisivanje poziva za dodjelu stipendija mladima iz ciljane skupine koji redovito studiraju i uredno izvršavaju svoje obaveze.

PODRŠKA Želimo da što veći broj mladih iz ciljane skupine nastavi školovanje i upisuju fakultet, te povećati broj stručnjaka uključenih u pružanje podrške mladima.

Ne manje važan strateški cilj je i zagovaranje filantropije u široj javnosti kroz organizaciju i sudjelovanje na platformama, okruglim stolovima i javnim tribinama kao i volonterskog rada u lokalnoj zajednici kroz modele mladi za mlade, stari za stare i stari za mlade te naravno, osiguranje vidljivosti svih akcija usmjerenih ka promicanju filantropije i volonterstva.

  • Kako izgleda financijski plan Zaklade za ovu godinu?

– Uz već spomenutih 250.000 kuna iz gradskog proračuna tu je i 140.000 kuna prihoda od donacija podupiratelja i sponzora te 1.000 kuna od kamata na oročena sredstva. Planirani rashodi u koje su uključeni materijalni rashodi, bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuće donacije, stipendije, iznose 178.400 kuna. Treba istaknuti kako rashoda za zaposlene nema.

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Po područjima

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: