KORNELIJA MLINAREVIĆ Tvrđa konačno ima šansu postati regionalno turističko središte

Kornelija Mlinarević, pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo
  • Projekti financirani sredstvima Europske unije tijekom razdoblja od 2013. do 2017. godine vrijedni su 47,5 milijuna kuna od čega je 90% bespovratnih sredstava. O kojim je projektima riječ?

– Odmah na početku željela bih podsjetiti na najveći i najvažniji projekt sufinanciran EU sredstvima na području grada Osijeka „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ gradske tvrtke Vodovod Osijek d.o.o. koji zapravo nije u zbroju ovih projekata jer je sam vrijednosti preko 72 milijuna eura.
Projekti koji su jako važni za grad, a pripadaju tom razdoblju su prvenstveno projekt „Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u Eko-industrijskoj zoni Nemetin“ koji je stvorio odličnu poduzetničku infrastrukturu i lokaciju novih gospodarskih aktivnosti, projekt „Mlinarev put“ u kojem je izgrađena replika vodenice na Dravi koja je postala još jedna omiljena lokacija stanovnicima i posjetiteljima grada, projekt „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica“, projekt(i) OSIgurajmo im JednaKost 1, 2 i 3 u kojima je pružena izravna potpora uključivanju učenika s teškoćama putem pomoćnika u nastavi, Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije kao strateškog okvira za izradu daljnje dokumentacije za provedbu projekata integriranog sustava javnog prijevoza, te drugi projekti.

  • Što je Projekt Slavonija? Koliko će on utjecati na razvoj samog Osijeka?

– Projekt Slavonija zasad zapravo predstavlja omotnicu u kojoj se planiraju financirati svi već poznati projekti, na primjer projekt Lučke uprave u Osijeku koji godinama čeka te projekt modernizacije i razvoja gradskog prijevoza u Osijeku. Kao više marketinški pojam koji zbraja postojeće projekte s područja Slavonije sumnjam da može polučiti ikakav značajniji efekt u smislu stvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja radno sposobnog stanovništva, ali ukoliko u kraćem roku zaživi usmjeravanje EU sredstava sukladno novom modelu indeksa razvijenosti, koji bi Slavoncima donio olakšice i/ili dodatne bodove u prijavi razvojnih projekata – povećanje apsorpcije sredstava iz EU fondova na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema moglo bi imati većeg efekta.

LOBIRANJE Ono što bi za mene predstavljalo pravi projekt Slavonija bilo bi lobiranje usmjereno na Slavoniju i Osijek vezano za strateške investicije u Republici Hrvatskoj, kao i ozbiljnije bavljenje mjerama ruralnog razvoja obzirom na prirodne resurse i znanje koje Slavonija ima u području poljoprivrede i proizvodnji hrane.

Drugim riječima, sam „projekt Slavonija“ Osijeku će donijeti infrastrukturne projekte koji su i ranije planirani, ali kako bi bila riječ o istinski strateškom projektu – on zahtijeva sustavan zajednički rad jedinica lokalne i regionalne samouprave i nacionalne vlasti na planiranju i ozbiljnoj pripremi pojedinačnih projekata u narednih nekoliko godina. Vlada Republike Hrvatske ističe kako je Projekt Slavonija pojam koji označava “usmjereniji pristup korištenju sredstava europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova namijenjenih provedbi kapitalnih investicija” i nadam se da će se to zaista i dogoditi.

VIŠE PAŽNJE Osijek kao regionalni centar definitivno zaslužuje više pažnje s nacionalne razine jer je jedini od većih hrvatskih gradova prošao kombinaciju fizičke i ljudske devastacije kroz ratna djelovanja a zatim udarom tranzicije i privatizacije s potpuno promijenjenom strukturom gospodarstva i društva dočekao dane u kojima njegovi stanovnici, bez obzira na ljubav prema gradu i osjećaj kvalitete života, radi letargije koja je preuzela istok Hrvatske i izostanka novih gospodarskih aktivnosti odlaze živjeti negdje drugdje.

  • Osijek je jedan od sedam hrvatskih gradova, središta urbanih aglomeracija u kojem će se provoditi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Koje će se aktivnosti u sklopu projekta provoditi? Koliko će sredstava Osijeku biti na raspolaganju?

– Urbana aglomeracija Osijek službeno je ustrojena u studenom 2015. od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a nju čine Grad Osijek kao središte urbane aglomeracije Osijek, Grad Belišće, Grad Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka.
Sukladno specifičnim ciljevima (SC) ITU-a kao i Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek u okviru projekta provodit će se sljedeće aktivnosti, odnosno planiraju se realizirati sljedeći projekti:

SC 3a2, omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 7.662.661,65 €
Projekti:
1. IT poslovni centar – uređenje lokacije, umrežavanje tvtki, edukacija i zapošljivost u IT sektoru;
2. Polivalentni prostori za organizaciju sajamskih priredbi – izgradnja i opremanje prostora sajma, širenje mreže poslovnih komunikacija, podizanje razine obrazovanosti i informiranosti poduzetnika, inkubator poduzetničkih ideja;
3. Korak IN-TE-GRA – socijalno poduzetnički inkubator s provedbom programa aktivnog uključivanja podrške ranjivim skupinama
4. Obrtnički centar – opremanje i modernizacija pothodnika za potrebe ponude i potražnje obrtničkog sektora, te kampanja za očuvanje lokalnih radnih mjesta i obrtničkih usluga
5. Poduzetnički inkubatori/akceleratori – u Valpovu, Antunovcu, Dalju, Belišću, Kneževim Vinogradima i drugdje.

SC 4c3 – povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 6.054.458,19 €
Projekt:
1. Zamjena spojnog vrelovoda TE-TO do toplane Pogona Osijek – Postojeći spojni vrelovod izgrađen je 1987.godine i predstavlja usko grlo za daljnji razvoj vrelovodnog konzuma u gradu Osijeku. Ovim projektom se omogućuje širenje vrelovodne mreže, moguće snižavanje temperaturnog režima mreže te će omogućiti priključenje obnovljivih izvora energije na centralni toplinski sustav.

SC 6c1 – povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 4.259.324,83 €
Projekti:
1. Centar za posjetitelje Tvrđa – (Hornverk) prijemni centar s ciljem pružanja potrebnog standarda usluge posjetiteljima i turistima (prostor namijenjen pružanju informacija i edukaciji, trgovački dio za lokalne, regionalne i nacionalne proizvode, sanitarni čvorovi, turističke agencije, turistički vodiči).
2. Obnova i rekonstrukcija kulturne baštine grada Belišća obnovom direkcije slavonsko – podravske željeznice, zgrade Paleja i prometnih površina koje povezuju navedene zgrade, a u svrhu turističke atraktivnosti grada, povećavanja zapošljavanja i kvalitete života građana.
3. Izrada dokumentacije za obnovu Dvorca Normann Prandau u Valpovu – izrada projektne dokumentacije (kompleks Dvorca uključujući i perivoj
4. Revitalizacija Kolođvara – izrada potrebne dokumentacije obnove utvrde Korođ kojom je predviđeno obnavljanje stare utvrde – jedine močvarne utvrde u Europi s uređenjem pristupnih puteva i okoliša te arheološkog nalazišta.
5. Rekonstrukcija dvorca Adamović – izrada potrebne dokumentacije za obnovu zapuštenog dvorca Adamović zaštićenog kulturnog dobra.
6. Rekonstrukcija Erdutske kule – izrada potrebne dokumentacije za obnovu srednjevjekovne utvrde u cilju obnove i oživljavanje prostora novim turističkim proizvodima za podizanje razine turističke ponude područja.

SC 6e2 – obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja)
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 10.216.882,20 €
Projekti:
1. Infrastruktura Tvrđa – U okviru rekonstrukcije i uređenja infrastrukture  uredit će se 33.000 m2 cesta, trgova i pješačkih površina, kanalizacijske mreže, vodoopskrbe i vatroobrane, mreže toplovodnog grijanja, uređenje elektroenergetske mreže uz uređenje trafostanica i mreže (izgradnja nove trafostanice i sanacija postojećih trafostanica), rekonstrukcija niskonaponske mreže, kabelske kanalizacije i kompletne javne rasvjete.
2. HŽ infrastruktura – objekt će se koristiti kao inkubator za umjetnike i poduzetnike. Namjera je stvoriti uvjete i potaknuti razvoj kreativnosti i inovativnosti, osobito na regionalnom Sveučilištu te razvijati sektor kreativne industrije i nezavisne izvaninstitucionalne kulturne scene u Osijeku i regiji.
3. Stari mlin Belišće – izrada potrebne dokumentacije za obnovu starog mlina i prometne infrastrukture zbog potrebe prometne povezanost u Željezničkoj ulici za potrebe organizacije edukativnih aktivnosti ili potpornih aktivnosti za poduzetništvo.

SC 7ii2  – povećanje broja putnika u javnom prijevozu
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 6.385.551,37 €
Projekti:
1. Gradska i prigradska mobilnost – elektrifikacija javnog gradskog prijevoza „E-mobilnost”, Implementacija Bike & Ride i Park & Ride projekte iz plana održive urbane mobilnosti, Sustav s jedinstvenom kartom i modernim sustavom obavješćivanja putnika i Sustav nadzora i upravljanja prometnim sustavima unutar urbanog gradskog područja. Cilj ovog projekta je povećati dostupnost svih vidova prometa putnicima na održivi način korištenjem električnih vozila i korištenje vozila kroz car sharing sustava i sustav javnih bicikala.
2. Biciklističke staze – Uključuje infrastrukturu poput odvojenih biciklističkih staza, posebnih prometnih traka na cestama miješanog prometa i posebne prostore za parkiranje i uvođenje sustava za zajedničko korištenje bicikala. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i proširenje biciklističkih staza na području UA Osijek.
3. Električne punionice – za potrebe javnog električnog prijevoza

SC 8ii1 – povećanje zapošljavanja i integracije mladih nezaposlenih kroz obrazovanje/osposobljavanje za tržište rada
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 2.171.087,47 €
Projekti:
1. Poboljšanje zapošljivosti, samozapošljivosti i integracije mladih na tržište rada – grant shema. Cilj projekta je osposobljavanje i usavršavanje vještina mladih u skladu s potrebama tržišta rada, a kako bi se stvorili bolji preduvjeti za prvo zaposlenje za stjecanje radnog iskustva kroz informiranje, osnaživanje, edukacija i mentoriranje za razvoj karijere i/ili samozapošljavanje, poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u zajednici, organiziranje programa razvoja socijalnih vještina koje će doprinijeti konkurentnosti mladih na tržištu rada, povezivanje s poslodavcima (razvoj programa prakse u suradnji sa HUP-om, HZZ-om i Sveučilištem J.J. Strossmayer u Osijeku).

SC 9i1 – Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije
SC 9iv2 – Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 2.554.220,55 €
Projekti:
1. Korak IN-TE-GRA – grant shema – programi za osposobljavanje i usavršavanje, prekvalifikaciju, informiranje, savjetovanje, edukacija i mentoriranje, povezivanje s poslodavcima, resocijalizacija, inkluzivno volontiranje.
2. Dnevni i poludnevni centri za osobe s invaliditetom i ostale ranjive skupine – programi inkluzije, pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, pomoć osobama s tjelesnim poteškoćama
3. Prihvatni centri i centri podrške, stručni mobilni timovi – savjetodavna podrška, pravno savjetovanje, psihološka podrška, trening životnih vještina, osnaživanje za tržište rada, mobilni timovi, obiteljsko savjetovalište, prevencija ovisnosti, savjetovalište za djecu i roditelje, poremećaj u prehrani

SC 10iii3 – Unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unaprjeđenje njihovih vještina i kompetencija
SC 10iv4 – Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika i mogućnosti za daljnje obrazovanje
Alokacija za urbanu aglomeraciju Osijek: 638.555,14 €
Projekti:
1. IT Akademija –  Edukacija i mentoriranje za IT zanimanja (programeri, mrežni administratori i dr. ) s obzirom na velik deficit potencijalnih zaposlenika sa navedenim znanjima koje poslodavci u IT sektoru traže.
2. Pučka učilišta – Razvoj infrastrukture za osposobljavanje i usavršavanje vještina te prekvalifikacija osoba s neodgovarajućim ili niskim stupnjem obrazovanja, a u skladu s potrebama tržišta rada.
3. Osposobljavanje i edukacija – Modernizacija ponude i podizanje razine kvalitete strukovnog obrazovanja i povećanje zapošljivosti učenika usklađivanjem znanja i vještina s tržištem rada Urbanoj aglomeraciji Osijek na raspolaganju je nešto malo manje od 40 miliona eura, za gore navedene projekte.

  • U kojoj je fazi projekt Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara te obnova Trga Vatroslava Lisinskog?

– Zapravo je riječ o dva projekta spojena radi neposredne fizičke blizine i uvjeta natječaja u jedan. Projekt je službeno započeo 1. veljače ove godine i trajat će tri godine. Tijekom veljače pripremali smo raspise javne nabave za radove kao i stručnu kadrovsku podršku projektu. Kako Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) pregledava i odobrava sve prije javnog objavljivanja, a riječ je o velikim i zahtjevnim radovima na zaštićenom objektu kulturne baštine, moramo biti sigurni da ćemo dobro odrađenim nabavama osigurati kvalitetne izvođače i stručnjake.

RIZIK NA MINIMUMU Proces traje nešto dulje radi svih provjera SAFU-a ali kako je riječ o bespovratnim sredstvima EU, rizik ugovaranja nekvalitetnih izvođača i kadrova je nešto što želimo svesti na minimum.

Predmet prvog projekta je rekonstrukcija, revitalizacija i rehabilitacija Trga V. Lisinskog u osječkoj Tvrđi. Ovaj je trg smješten u sjevernom dijelu Tvrđe, iza zgrade Rektorata Sveučilišta J. J. Strossmayera, periferno u odnosu na središnji dio Tvrđe i glavne komunikacije. Riječ je o jedinom javnom prostoru unutar izgrađene strukture Tvrđe koji nije priveden određenoj namjeni, prostoru bez jasnih prostornih i oblikovnih obilježja. Primarno se parter trga koristi kao neuređeno parkiralište za osobna vozila. Ovaj projekt pretpostavlja planirano trajno ukidanje kolnog prometa i parkiranja i njegovo pretvaranje u pješačku površinu koja će se privesti namjeni trga i javnog okupljališta.

Trg Vatroslava Lisinskog trenutno funkcionira kao parkiralište, u blatu

Sveukupni radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove (uređenje partera trga s izgradnjom paviljona, sa zapadne strane rješavanje denivelacije i omogućavanje pristupa osobama smanjene pokretljivosti, urbana oprema, itd.), krajobrazno uređenje, izgradnju instalacija vodovoda i odvodnje, izgradnju svih elektroinstalacija (jaka i slaba struja, osiguran prostor za buduću trafostanicu, javna rasvjeta itd.) i izgradnju fontane.

ROKOVI I VRIJEDNOST Predviđeno vrijeme izvođenja radova je 30 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača radova. Procijenjena vrijednost radova s PDV-om iznosi oko 17.200.000 kuna.

Kako se u konkretnom slučaju radi o području registriranog arheološkog nalazišta, za vrijeme zemljanih radova provodi se kontinuirani arheološki nadzor. Ukoliko se tijekom arheoloških nadzora nad iskopom uoče arheološki nalazi, investitor je dužan osigurati provedbu zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja (tada je potrebno provesti posebnu javnu nabavu, samo ako se takva situacija dogodi).

ARHEOLOŠKI ZAHVATI Prema našoj procjeni zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja ne bi smjela trajati duže od 12 mjeseci.

Drugi projekt je rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena kulturnog javnog dobra Stare pekare u edukativni i informacijski turistički centar mladih, a koji se izvodi na Trgu V. Lisinskog 1. Predmetna lokacija zaštićena je i pojedinačno kao Bastion sv. Karla (1. Bastion), sv. Eugena (8. Bastion) s Vodenim Vratima i upisan u Registar kulturnih dobara RH. Obzirom da se radi o rekonstrukciji zgrade – smještaj na parceli ostaje nepromijenjen. Postojeća zgrada Stare pekare, koja se rekonstruira, dograđuje i prenamjenjuje u edukativni i informativni turistički centar mladih, je pravokutnog oblika, proteže se u smjeru istok-zapad, unutar vanjskih dimenzija 81,0 x 14,85 metara. Zgrada ostaje iste etažnosti  kao i postojeća (prizemlje + dva kata + visoki tavan). Visina najviše kote vijenca krova od kote uređenog terena dvorišta uza sjeverno pročelje, iznosi, kao i dosada, 13,20 metara. Budući je zgrada stare pekarnice kulturno javno dobro, Ministarstvu kulture Upravi za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskom odjelu u Osijeku, podnesen je zahtjev zbog utvrđivanja posebnih uvjeta za rekonstrukciju i prenamjenu stare pekarnice u edukativni i informativni centar mladih.

Južna strana objekta Stare pekare, budućeg hostela

Sukladno konzervatorskoj studiji potrebno je, maksimalno zadržati postojeće unutarnje prostore, stubište i drvena gazišta, vanjske i unutarnje otvore, obnoviti sve zapušteno, zadržati poziciju nekadašnjeg dizala i vratiti bravariju i stolariju u prvobitno stanje. U krovištu nisu dozvoljeni otvori, osim kao nekadašnji.
Novi sadržaj, prenamjena prostora, mora potencirati vrijednost kulturno javnog dobra, a ne devastirati ga. U okviru predmetnog zahvata predviđeno je i uređenje ekonomskog dvorišta zgrade oko 2.528 m2. Sveukupni radovi obuhvaćaju arhitektonsko-građevinske-restauratorsko-obrtničke radove, izvođenje instalacija vodovoda i sanitarne odvodnje, termotehničke instalacije, instalacije dojave od požara, elektroinstalacije, ugradnju dvaju dizala prilagođenih za korištenje osobama s posebnim potrebama te radove na uređenju ekonomskog dvorišta.

ROKOVI I VRIJEDNOST Predviđeno vrijeme izvođenja radova je 30 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača radova. Procijenjena vrijednost radova s PDV-om iznosi oko 32.500.000 kuna.

I u ovom se slučaju radi o području registriranog arheološkog nalazišta pa ćemo postupiti jednako kao i u prethodnom projejktu. No, prema našoj procjeni zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja ne bi smjela trajati duže od 3 mjeseca. Nakon privođenja kraju radova na uređenju same zgrade predviđeno je i opremanje prostora u vrijednosti opreme cca 3.400.000,00 kn (centar i ugostiteljski sadržaji).

  • Prošle je godine dovršen projekt “Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture u eko-industrijskoj zoni Nemetin”. Koja je bila vrijednost tog projekta i što je sve obuhvatio?

– U listopadu 2016., nakon dvije godine završen je projekt izgradnje Eko-industrijske zone Nemetin. Financiran je iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu Programa 2007. – 2013, s dodijeljenim bespovratnim sredstvima od maksimalno 98,96% ukupnih prihvatljivih troškova projekta i to u ukupnom iznosu od 12.383.756 kuna.
U sklopu projekta kroz aktivnost Izgradnja poslovne i komunalne infrastrukture u eko-industrijskoj zoni Nemetin, nakon potpisivanja ugovora s izvođačima radova i uvođenja u radove izvođača odabranih natječajem, završeni su sljedeći radovi: izgradnja prometne površine i oborinske odvodnje druge faze IZ Nemetin; javna rasvjeta cijele Zone; radovi na uvođenju DTK (telekomunikacijsko-kabelske kanalizacije) na prostoru cijele Zone; izgradnja toplovoda na prostoru cijele Zone – sveukupno 269.688 m2 IZ Nemetin. Glavni izvođač radova bila je zajednica ponuditelja Instos d.o.o. i Osijek-Koteks d.d..

  • Investitori u Eko-industrijskoj zoni Nemetin ostvaruju olakšice i poticaje vezane za pravo građenja i kupoprodaju, vrijeme izgradnje objekta te broj zaposlenih. Kakva su vaša očekivanja od ove eko-industrijske zone?

– U Eko-industrijskoj zoni Nemetin ima ukupno 35 parcela površine 509.629 m2, a do sada je prodano 8 parcela ukupne površine 63.337 m2 što čini 12,4% ukupne površine. Tvrtke koje su kupile zemljišta i/ili započele s izgradnjom objekata su: Messer Croatia plin d.o.o. i Inspecto d.o.o.

Messer Croatia plin d.o.o.  koji na dvije parcele investiraju oko 8 milijuna kuna i planiraju zaposliti 35 osoba. Očekivani završetak radova je u travnju ove godine.

Tvrtka Inspecto d.o.o. na dvije parcele investira preko 30 milijuna kuna i planiraju 70 zaposlenih. Radove planiraju završiti u rujnu 2017. godine, a ovaj projekt je sufinanciran iz EU fondova sa 11,5 milijuna kuna te će u strukturi zaposlenih prevladavati visokoobrazovani kadar.

Zajednička tvrtka Grada Osijeka i Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer, Obnovljivi izvore energije Osijek d.o.o. na dvije parcele planiraju investiciju preko 60 milijuna kuna, odnosno izgradnju Centra za obnovljive izvore energije s bioplinskim postrojenjem i 20 zaposlenih. Očekivani završetak radova je kraj 2018. godine, ovisno o izvorima financiranja. Lagermax AED Croatia d.o.o. na dvije parcele planira početak radova do kraja 2017. godine.

NOVI UVJETI U tijeku je otvoreni Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko –industrijskoj zoni Nemetin, u kojem smo uveli nove uvjete za poduzetnike zainteresirane za ulaganja, a za koji imamo zainteresiranih. Svi zainteresirani mogu pročitati uvjete natječaja i preuzeti  natječajnu dokumentaciju na web stranici www.osijek.hr.

  • U planu je i izgradnja i opremanje IT zone. U kojoj je fazi ovaj projekt?

– Sektor informacijske tehnologije kako globalno tako i u Hrvatskoj bilježi konstantan rast. Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine IT sektor podrazumijeva djelatnosti iz područja Informacije i komunikacije, te računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima.

VELIKI PORAST Podaci HGK Županijske komore Osijek i istraživanje udruge Osijek Software City u razdoblju od 2011. do 2015. godine kažu da se broj tvrtki za razvoj softvera u Osječko-baranjskoj županiji povećao se za 76%, a ukupan broj zaposlenih narastao je za 70%. Prosječna neto plaća narasla je za 11%. Ukupni prihod u istom razdoblju narastao za 51%, kao i prihod od prodaje u inozemstvu za 85%.

Razdoblje od 2011. godine pa do 2015. godine obilježio je značajni porast tvrtki za razvoj softvera i rast broja zaposlenih. Ovi podaci su pokazatelj zdravog i perspektivnog gospodarskog sektora koji pokazuje izniman potencijal za rast te sektor koji ima uzlazan i konstantan trend zapošljavanja.

Sukladno tom propulzivnom rastu i razvoju IT sektora Grad Osijek je na inicijativu nekoliko najvećih tvrtki u Osijeku započeo planiranje izgradnje specijalizirane mikro gospodarske zone, odnosno  IT parka, kako bi pomogao daljnjem razvoju postojećih tvrtki tog sektora, njihovoj sinergiji i stvaranju start-up-ova te privlačenju novih tvrtki iz tog sektora.

Budući da Grad Osijek ne posjeduje adekvatne nekretnine (odgovarajuće površine u širem centru grada koje su i dobro prometno povezane) za razvoj IT zone, započeo je s pregovorima s vlasnicima potencijalno prihvatljivih nekretnina, prvenstveno Republikom Hrvatskom i subjektima kojima je država osnivač, te je trenutno sa zainteresiranom stranom u postupku dogovora oko zamjene zemljišta nakon koje slijede procjene i druge potrebne ranje. Nakon uspješno okončanih pregovora i utvrđivanja čestica i njihove vrijednosti, zemljište koje bi Grad Osijek trebao dobiti u zamjeni bi potom prijavio za financiranje u okviru sljedećeg EU natječaja za izgradnju poslovne infrastrukture u okviru kojega bi ga komunalno i infrastrukturno opremio. Unutar IT zone/parka moglo bi poslovati najmanje 15-ak tvrtki. Tvrtke bi se primale u zonu putem otvorenog javnog poziva sa specifičnim uvjetima.

  • I za kraj, još dobrih vijesti. Za financiranje sredstvima Europske unije spremni su projekti za koje je u tijeku postupak evaluacije, a vrijedni su 214,1 milijuna kuna. O kojim se projektima radi?

– U trenutku „zbrajanja“ projekata nije još bio odobren projekt Stare pekare i trga Vatroslava Lisinskog koji je zapravo najveći projekt same gradske uprave sufinanciran putem EU natječaja. Drugi veliki projekt čijoj se realizaciji uskoro nadamo je CEKOM (Centar kompetencija) jer je prošao prvi korak evaluacije, a riječ je o Znanstvenom centru za obnovljive izvore energije čija vrijednost je gotovo 50 milijuna kuna, a koji predstavlja znanstveno-istraživačko-gospodarsku platformu u Industrijskoj zoni Nemetin i mamac je za privatna ulaganja u proizvodnji hrane i energije.

U natječaju za kulturnu baštinu s Agencijom za obnovu osječke Tvrđe nominirali smo i projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“ koji obuhvaća pripremu studijske i projektne dokumentacije za revitalizaciju, restauraciju i rekonstrukciju 4 velika objekta kulturnih dobara u Tvrđi (Krunska utvrda na lijevoj obali Drave, Donja oružarnica, Fakultetska 2, Novi samostan sv. Križa, Bösendorferova 2 i VIII. bastion s vodotornjem) te parkirališni prostor u  vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe (Hornwerk). Ovaj projektni prijedlog uključuje i izradu Strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka 2016.-2020.

OBNOVA TVRĐE Ovo je projekt iznimnog značaja jer će nakon projektiranja uslijediti rekonstrukcija čime Tvrđa konačno ima šansu postati regionalno turističko središte.

Radovima bi naime bila obnovljena ukupna površina od 10.671 m2 i 8.795 m2 parkirališnog prostora, što čini veliki dio objekata vrijedne osječke barokne kulturne baštine smještene u Tvrđi. Ovaj je projektni prijedlog još u postupku ocjenjivanja, a odobravanje projekta očekujemo do lipnja ove godine.

Uz Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, važno je još spomenuti da su i grad i tvrtke u sustavu nominirale nekoliko projekata u okviru prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska i Hrvatska-Srbija.

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Po područjima

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: