Suzana Tomac, tajnica Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka i pasa “9 života” Osijek

Grad Osijek je iz gradskog proračuna u 2016. godini za projekt Postupaj humano izdvojio 4.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

– Projekt “POSTUPAJ HUMANO”  bavio se kastracijom uličnih mačaka te mačaka čiji su vlasnici slabijeg imovinskog stanja (umirovljenici, nezaposleni), sve u cilju smanjenja broja napuštenih mačaka te zaštite zdravlja ljudi. Cilj projekta bio je i informiranje i edukacija građana o prednostima i potrebi kastracije mačaka koje žive u gradskoj sredini te poticanje građana na humaniji odnos prema životinjama kroz promicanje odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. Mnogi vlasnici imaju negativne stavove prema kastraciji ili nisu dovoljno informirani o prednostima iste pa propuštaju kastrirati svoje ljubimce na vrijeme, a da bi se spriječila pojava neželjenih legala, koja završavaju odbačena po gradskim ulicama.

USPJEŠNO Projekt se pokazao izuzetno uspješnim. Uspješnost projekta vidljiva je po tome što je okončan u manje od mjesec dana, što pokazuje i veliku zainteresiranost građana za ovakav vid pomoći. Građani su aktivno sudjelovali u provedbi projekta jer su educirani kako pripremiti mačku za kastraciju, te kako je njegovati nakon zahvata.

Isti su sami dovezli macu u Veterinarsku ambulantu po dogovorenom terminu, ispunili su izjavu da pristaju na kastraciju svoje mačke te priložili dokument koji potvrđuje socijalni status. Treći dan po kastraciji morali su donijeti mačku na kontrolu. Partner u projektu nam je bila Veterinarska ambulanta „Dr Doolitle“. Građani su bili zadovoljni ljubaznošću volontera te susretljivošću i kvalitetom rada veterinara, a što je bilo vidljivo i u evaluacijskom upitniku u kojem su građani ocijenili ovaj projekt.

Na koji se način inače financira udruga?

– Udruga 9 života financira se isključivo donacijama građana (uplatama donacija na poslovni račun Udruge, pozivima na humanitarni broj telefona 060 98 98 98) te prijavama projekata temeljem raspisanih Javnih poziva za financiranje Udruga iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave – Grad Osijek i Osječko-baranjska županija.

Pomaže li Grad Osijek udrugu i na druge načine?

– Nažalost ne. Iako smo se susreli s predstavnicima Grada i pokušali iznaći rješenje za napuštene mačke, Grad nema predviđena sredstva za njihovo zbrinjavanje. Pročelnik Upravnog odjela Grada Osijeka, gospodin Romano Kristić,  primio nas je na razgovor i iznio stav Grada, a to je, da su oni zainteresirani da nas kroz partnerski odnos podrže u projektu za sufinanciranje, no Udruga bi sama trebala pronaći partnera.

PRED ZIDOM Grad bi se nakon toga uključio kroz gradnju ili pronalaženje odgovarajućeg prostora koji bi imao tehničke uvjete za veterinarsku skrb i sve ostalo što je potrebno za brigu oko mačaka. Kako Grad nema mogućnosti sam sagraditi sklonište za mačke, a Udruga se financira isključivo donacijama građana, teško možemo naći partnera koji bi sufinancirao tako veliki projekt pa se nalazimo pred zidom.

No smatramo da u Gradu Osijeku postoji dovoljan broj napuštenih gradskih prostora koji bi se mogao bez naknade ustupiti Udruzi na korištenje, tim više što Udruga spašava, zbrinjava i sklanja mačke s gradskih ulica pa se može reći da obavlja posao i higijeničarske službe, ali naravno bez naknade.
Nadamo se da će Grad Osijek tijekom sljedećih godina započeti s planiranjem određenih sredstava u Proračunu kako bi pomogli rad naše Udruge.

Kakva je vaša suradnja s Gradom Osijekom?

– Teško je reći da imamo suradnju. Udruga do ove godine nije imala nikakav prostor, sjedište je bilo prijavljeno na privatnu kuću volonterke. Svi štićenici (mačke i psi) nalaze se po domovima volontera, pa je  prostor ono što je Udruzi najpotrebnije. Kako smo već naveli, Grad je iznio svoj stav – novaca za mačke nema te smo upućeni da se javimo na natječaj za zakup poslovnog prostora, što smo i učinili.
Tako smo u svibnju 2016. godine, temeljem Javnog poziva za zakup poslovnog prostora, licitacijom stupili u zakup poslovnog prostora od 25 m2. Prostor smo preuzeli u derutnom i vlažnom stanju. Svojim sredstvima i uz pomoć donatora isti smo osposobili za korištenje. Za prostor plaćamo mjesečni najam i režije (struja, voda, Unikom).

STACIONAR Prostor koji imamo u zakupu koristimo za sastanke volontera Udruge, za držanje opreme (lovki, transportera i sl.), hrane, pijeska i sl. U jednom malom dijelu bili smo prisiljeni osposobiti stacionar sa 6 kaveza, gdje se mačke oporavljaju nakon operativnih zahvata ili bolesti. Nakon oporavka odlaze na područje odakle su „pokupljene“ ili u domove volontera gdje čekaju udomljenje. I tako se zapravo nalazimo u „obrnutom“ odnosu – Udruga pomaže i plaća Gradu Osijeku.

Možemo  samo zahvaliti našim donatorima u zemlji i svijetu, jer bez njih Udruga ne bi više postojala. Važno je napomenuti da bez donatora ne bi mogli podmiriti osnovne potrebe (hranu i pijesak), a kao najveću stavku moramo istaknuti veterinarske troškove koji godišnje prelaze 100.000 kuna.

Osijek ima Azil za pse u Nemetinu, je li on potreban i za mačke? Kakva je situacija s napuštenim mačkama u Osijeku? S kojim se problemima svakodnevno susrećete?

– Velika je razlika između pasa i mačaka te s obzirom na to i skloništa za mačke razlikuju se od skloništa za pse. Kao jedina Udruga koja se brine o napuštenim mačkama u ovoj županiji, a i šire, iz iskustva možemo reći da je velika potreba za smještajem ozlijeđenih i bolesnih mačaka. Svaki veterinar u Gradu pružit će pomoć ozlijeđenoj mački, no nakon pružene usluge nema kuda s njom, već zove volontere ove Udruge da preuzmu mačku na daljnji oporavak i naravno da podmirimo veterinarski račun – što je dodatni problem za Udrugu.

PRIOITETNO Gradu Osijeku je prioritetno potreban adekvatan prostor za prihvat ozlijeđenih i bolesnih mačaka. Kako su mačke tihe i čiste životinje prostor za njihovo zbrinjavanje nije potrebno dislocirati iz Grada, za razliku od pasa, kojima je zbog laveža i istrčavanje potreban veći otvoreni prostor.

Koliko je važna edukacija građana o sterilizaciji i kastraciji mačaka? Što radite na tom planu?

– Edukacija je najvažnija i provodimo ju svakodnevno putem facebook stranice, pozivamo građane da nam se jave ukoliko su u nedoumici što učiniti. Promoviramo kastraciju kao jedino ekonomično, efikasno i humano rješenje  za smanjenje populacije mačaka. Udruga udomljava temeljem Ugovora o udomljenju, kojim se svaki udomitelj obvezuje na kastraciju udomljene mačke po njenoj spolnoj zrelosti, po povlaštenoj cijeni u veterinarskim ambulantama s kojima imamo sklopljene ugovore (ako ne udomi već kastriranu mačku).

VOLONTERSKI Udruga provodi kastracije uličnih mačaka radi smanjena njihovog broja i smanjena broja širenja zaraznih mačjih bolesti. Naglašavamo da su naša sredstva limitirana i ovise o donacijama građana. Svaka dobivena kuna troši se isključivo u korist napuštenih životinja, a volonteri rade bez ikakve naknade, često puno radno vrijeme, pa i više od toga. Rad Udruge je javan, pa ovim putem i pozivamo sve koji nisu upoznati s našim radom da nas potraže na našoj Facebook stranici.

Udruga 9 života je u protekle tri godine (2014., 2015., 2016. godine), uspjela iz prikupljenih donatorskih sredstava kastrirati 403 ulične mačke na području Grada Osijeka i šire (Osječko-baranjska županija), a koje su nakon zahvata i oporavka vraćene na svoje područje. Za napomenuti je da je od osnutka Udruge 2011. godine, pa do zaključno s 31. prosinca 2016. godine, kroz domove volontera prošlo ukupno 1065 mačke i 149 pasa. Od tog broja veliki broj životinja je udomljen, neke su uginule zbog bolesti ili zadobivenih ozljeda, tako da trenutno na skrbi Udruge ima oko 70 mačaka i 3 psa.

Kakvi su vaši planovi u 2017. godini?

– Udruga 9 života djeluje za opće dobro i njezino  djelovanje i aktivnosti daju vidljivu društvenu vrijednost kojom se unapređuje kvaliteta života društvene zajednice, bez namjere stjecanja dobiti. Aktivnosti od interesa za opće dobro koje udruga provodi i koje će provoditi i u 2017. godini su edukacija djece i mladih te njihovo aktivno uključivanje u društvo, promicanje i razvoj volonterstva, zaštita prava životinja, spašavanja životinja i druge aktivnosti koje su po svojoj prirodi u skladu s ciljevima i djelatnostima Udruge.
Udruga je  aktivno uključena u sprečavanje zlostavljanja i nehumanog postupanja prema mačkama i psima (podignuto je više kaznenih prijava protiv poznatih i nepoznatih počinitelja). Trenutno je u tijeku kazneni postupak protiv poznatog počinitelja zbog kaznenog djela iz čl. 205. st.1 KZ-a, ubijanje ili mučenje životinje.

HUMANO Udruga djeluje i djelovat će na podizanju opće svijesti građana, upoznavanju javnosti sa Zakonom o zaštiti životinja, o dobrobiti kastracije te zdravstvene zaštite mačaka i pasa. Po objavi Javnog poziva za financiranje Udruga, prijavit ćemo se i nastaviti s projektom „Postupaj humano II“, jer upiti građana o mogućnosti besplatnih kastracija ne prestaju. Nadamo se da će Grad Osijek i u 2017. godini sufinancirati projekt.

Moramo napomenuti da smo ove godine prisustvovali na Međunarodnoj konferenciji o pravima i dobrobiti životinja koja se održavala u Dubrovniku, u organizaciji
SNIP International udruge za dobrobit životinja sa sjedištem u Velikoj Britaniji, čija je glavna misija zaštita mačaka i pasa lutalica i promoviranje programa kastracije u inozemstvu. Kao jedina Udruga iz Republike Hrvatske koja je prisustvovala konferenciji i koja se bavi problematikom napuštenih mačaka dobili smo vrijednu donaciju opreme za hvatanje tzv. divljih mačaka (lovke, rukavice i dr.). Za nas je to velika čast, zadovoljstvo i motivacija, tim više jer smo pozvani da prisustvujemo sljedećoj konferenciji koja će se održati 2017. u Grčkoj, u Cipru.

I na kraju, nadamo se da će se broj aktivnih volontera ove Udruge povećati. Trenutno Udruga broji 7 aktivnih volontera i manji broj vanjskih suradnika (pomažu oko prijevoza, privremenog zbrinjavanja i sl.). Možemo reći da je ovo što radimo vrlo stresno, ali nas ljubav prema mačkama tjera da izdržimo i da se borimo kako bismo im pomogli.

Osijek je i u 2016. godini dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost proračuna? Jesu li građani dovoljno upoznati s gradskim proračunom?

– Smatramo da građani nisu dovoljno upoznati s proračunom, no podržavamo svaku inicijativu koja će promicati i doprinositi transparentom radu tijela lokalne vlasti. Potrebno je građane poučiti da moraju tražiti i očekivati odgovornost kod trošenja javnih sredstava. Transparentnošću se poboljšava odnos građana s lokalnom vlasti. Ako su proračuni otvoreni, građani mogu pratiti i analizirati informacije te ocjenjivati političke odluke vlasti. Transparentni proračun štiti od rasipanja, prijevare i zlouporabe, a građanima omogućuje pozivanje vlasti na konkretnu odgovornost, jača povjerenje u političke procese, a može pomoći i privlačenju investicija.

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Društvene djelatnosti

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s