Mirjana Herceg, predsjednica udruge Izvor
Mirjana Herceg, predsjednica udruge Izvor

S kolikim je iznosom u 2015. iz gradskog proračuna financirana Ženska udruga “IZVOR” i za koje konkretne projekte? Jeste li zadovoljni iznosom?

– Za projekt Jačanje kapaciteta OCD-a dobili smo 2.500 kuna, a za projekt Podrška socijalnoj koheziji 3.000 kuna. U odnosu na potrebe i društveni doprinos aktivnosti s kojima Udruga osigurava dostupnost usluga građanima/kama i primjenjuje usvojene politike i strategije Grada usmjerene na puno ostvarenje jednakih mogućnosti i dostojanstvo svih građana/ki, kao preduvjeta za društveni razvoj uopće, visina sredstava je simbolična i bitno smanjena nakon 2009. godine.

Pomaže li Grad rad Udruge i na drugi način osim sredstvima iz proračuna?

– Udruga je 2001.godine svoju djelatnost započela u javnom, gradskom prostoru. Grad nam posredstvom mjesne samouprave, putem javnog poziva i sklopljenog jednogodišnjeg ugovora o korištenju prostorija, osigurava bez naknade prostor za rad uključujući i komunalne (režijske) troškove. Djelujemo u okviru dodijeljenog gradskog prostora u Mjesnom odboru Tenja, V. Mačeka 20 (36,70m2), gdje kao OCD-a punih petnaest godina razvijamo i provodimo programe i projekte kojima je glavni cilj maksimalno zadovoljavanje javnog interesa i potreba velikog broja građana/ki, prioritetno pripadnika ranjivih društvenih skupina u zajednici. U razdoblju 2004.-2009. bili smo sukorisnici i prostora u okviru GČ Jug II gdje smo pružali usluge pravne i psihosocijalne pomoći i dio vaninstitucionalnih obrazovnih programa za odrasle. U 2014. Grad je za rad Udruge dodijelio još jednu prostoriju (14,00 m2) i renovirao prostor za rad. Od 2015. godine po istom načelu Udruga ima 1 puta tjedno osiguran prostor za rad pri MO Klisa i MO Sarvaš.

PARTNER Uloga Grada Osijeka kao partnera u provedbi aktivnosti važna je pretpostavka za osiguranje financijskih sredstava, posebno iz fondova EU.

Jeste li zadovoljni suradnjom s Gradom?

– Model dodjele javnog prostora Grada za rad našoj udruzi bio je primjer dobre prakse korištenja javnog dobra koji je bitno pridonio široj primjeni načela supsidijarnosti, jačanju kapaciteta i prihvaćanja OCD-a kao stvarnog dionika civilnog dijaloga. Smatramo važnim uspostaviti objektivnu i utemeljenu valorizaciju zadovoljenja javnog interesa i svrhe korištenja stambenog prostora kojim upravlja Grad. Grad Osijek prepoznao je značaj civilnog dijaloga i rad OCD-a za društevni napredak tako da je, u okviru Regionalnog foruma udruga Slavonije i Baranje, uspostavljena Povelja o suradnji Grada Osijeka i građanskih udruga (28. prosinca 2004.). Ona je utemeljena na vrijednostima moderne demokracije s ciljem postizanja novih i inovativnih pristupa suradnje unaprjeđenja razvoja lokalne zajednice i razvoja građanskog društva. Taj razvoj nije tekao sustavno i počivao je na otvorenosti pojedinaca i entuzijasta gradske uprave što je bilo od utjecaja na razvoj civilnog društva i stvarno uključivanje u socijalni dijalog. Ukidanje (13.11.2009.) Odbora za razvoj civilnoga društva kao stručnog i savjetodavnog radnog tijela, u to doba Gradskog poglavarstva, narušio je uspostavljenu suradnju i napredak.

ODLIČNA SURADNJA Kao pozitivan primjer dobre suradnje i partnerstva predstavlja iskustvo s Upravnim odjelom za socijalnu skrb i zdravstvo gdje se zadnjih godina značajno doprinijelo razvoju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga usmjerenih zaštiti interesa i prevenciji socijalne isključenosti starijih i nemoćnih osoba kao i razvoju programa obrazovanja, osposobljavanja i podrške u zapošljavanju do pružanja usluga pravne i psihosocijalne pomoći osobama izloženim nasilju u obitelji.

Stanje ljudskih prava i sloboda građana/ki je posebno važno, ali i osjetljivo područje za djelovanje OCD-a, pa je svaki oblik javne i sustavne podrške Grada od utjecaja na jačanje njihove razine i veće dosege. Smatramo važnim da socijalne usluge građanima, poput usluga pomoći u kući i besplatne pravne pomoći, koje su OCD-a preuzele kao dio javnopravnih ovlasti budu i tako vrednovane kroz redovito planiranje financiranja u okviru gradskog proračuna.

Jeste li se prijavili na javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2016. i za koje projekte?

– Udruga je na javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga u 2016. prijavila 2 projekta: Područje 1 (Ljudska i manjinska prava): „Zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova“ te Područje 9 (Zdravstvo i socijalno- humanitarna zaštita): „Razvoj usluga podrške za život u zajednici“.

Koje projekte ste provodili u 2015.

– Proveli smo sedam projekata: Pravna pomoć za građane/ke/, Institucionalna podrška za razvoj i/ili stabilizaciju udruge, Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju (2014.- 2017.), Jačanje kapaciteta OCD-a, Podrška socijalnoj koheziji, Razvoj usluga podrške za život u zajednici te Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe u Tenji.

PRIHODI Udruga je u 2015. godini ostavrila 638.897 kuna prihoda.

Navedenim projektima je osiguran kontinuitet pružanja usluga besplatne pravne i psihosocijalne pomoći te zastupanja građana/ki; zaštite žrtava obiteljskog nasilja, mobbinga i diskriminacije; programe obrazovanja za ljudska prava i rodnu jednakost; obrazovne programe jačanja kapaciteta udruge i korisnika; praćenje javnih politika, primjenu propisa i zagovaranje pozitivnih društvenih promjena; pružanje i razvoj usluga pomoći u kući i građanskog aktivizma; programe obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja i podrške u približavanju tržištu rada; stjecanja radnog iskustva mladih, dugotrajno nezaposlenih osoba i socijalno isključenih skupina i humanitarnom pomoći primarno usmjerene izbjeglicama.

Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost proračuna?

– Transparentnost proračuna podrazumijeva mogućnost da građani/ke dobiju potpune, točne i razumljive informacije o proračunu Grada. To omogućuje građanima/kama da se informiraju i utječu na što efikasnije prikupljanje javnih sredstava i praćenje njihovog ulaganja/korištenja. Povećava se odgovorno ponašanje lokalnih vlasti i smanjuje mogućnost korupcije.

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Društvene djelatnosti

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s