MARIO ŠAPINA Rashode poslovanja ne možemo pokriti iz cijene karata

Mario Šapina, direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Mario Šapina, direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Grad Osijek iz svog proračuna u 2015. godini za Gradski prijevoz putnika izdvaja 14.900.000 kuna, a do kraja srpnja već je izvršena uplata od 13.500.000 kuna. Znači li to kako će planirana davanja za GPP ove godine biti nedovoljna?

– Grad Osijek kao većinski vlasnik izdvaja značajna sredstva za funkcioniranje javnog gradskog prijevoza na što smo im mi kao tvrtka, a vjerujem i krajnji korisnici tj. putnici zahvalni. Naime, točno je da je do srpnja 2015. godine izvršena uplata od 13,5 milijuna kuna i da je trenutno stanje takvo da planirana sredstva za 2015. bez rebalansa proračuna neće biti dovoljna za nesmetano funkcioniranje poslovanja a samim time i usluge javnog prijevoza putnika u Gradu Osijeku u ovakvom obliku.

Što vidite kao rješenje?

– U 2015. je izvršena korekcija cijena što za posljedicu ima rast prihoda od redovne djelatnosti tvrtke, dakle prodaje karata.

RACIONALIZACIJA Radi se na daljnjoj racionalizaciji poslovanja u smislu smanjenja materijalnih troškova poslovanja, ukidanja nekih zaista nepotrebnih linija kao i planirana racionalizacija svih ostalih linija u smislu eventualnog reduciranja polazaka i vremena što za posljedicu ima direktno daljnje smanjenje troškova.

Uvedeni su i novi načini „trgovačkog“ financiranja dnevnih potreba čime se stvorio dodatan izvor likvidnosti za nesmetano obavljanje poslovanja. Sve to će pridonijeti boljem poslovanju, ali će i Grad putem rebalansa proračuna osigurati dio sredstava za nesmetano obavljanje usluge javnog gradskog prijevoza. Nadalje, GPP i dalje radi na povećanju prihoda od vlastitih usluga kao što su prihodi od marketinga, stanice za tehnički pregled, usluga tehničkog centra itd.

U koje su aktivnosti usmjerena sredstva koja Grad izdvaja iz proračuna?

– Subvencije koje osigurava Grad Osijek se koriste za nesmetano dnevno poslovanje tvrtke. Ovim putem bih naglasio činjenicu da tvrtka GPP pruža komunalnu uslugu javnog prijevoza, a koja da bi se odvijala u obujmu koji je sada prisutan, generira visoke troškove poslovanja (gorivo, struja, rezervni dijelovi, održavanje tramvaja i autobusa, i druge materijalne troškove).

RASHODI Sama subvencija je upravo namijenjena za pokriće rashoda poslovanja koje nije moguće pokriti iz cijene karata.

Naime, u obzir se uzima socijalna komponenta kod određivanja krajnje cijene za pojedine kategorije korisnika (nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, učenici, studenti, umirovljenici).

Koliko je zaposlenih u tvrtki Gradski prijevoz putnika?

– Na dan 30.09.2015. u tvrtki je zaposleno 349 djelatnika.

Koji su drugi izvori financiranja?

– Pored redovnih prihoda od prodaje karata, jedan dio prihoda se ostvaruje od marketinških usluga te stanice za tehnički pregled vozila, naravno pored pomoći Grada Osijeka, Općina i Državnih entiteta u vidu subvencija i sufinanciranja. S obzirom na činjenicu da je naše financijsko tržište bankocentrično, samim time glavni izvor financiranja pored prethodno navedenog su Banke, a budući da je naša glavna poslovna banka Zagrebačka, ovim putem imamo sve riječi hvale na način poslovnog odnosa na relaciji tvrtka – banka.

Na koji način svoje financiranje rješavaju gradski prijevoznici u ostalim hrvatskih gradova?

– U svim gradovima gdje se obavlja javni gradski prijevoz putnika kako u RH tako i u EU, dodatno financiranje se vrši subvencijama gradova i općina jer u protivnom javni gradski prijevoz ne bi bio prisutan u obliku kakvom sada funkcionira. Tu se prvenstveno misli na učestalost, pokrivenost, dostupnost pa tako ni GPP nije iznimka u odnosu na slične tvrtke ovakve vrste.

NAJNIŽE CIJENE Napomenuo bih činjenicu da GPP ima u prosjeku najniže cijene karata javnog prijevoza u RH.

 

Kakvi su vaši planovi i koliko oni ovise o sredstvima iz gradskog proračuna?

– GPP kao Društvo uvijek će ovisiti o sredstvima iz gradskog proračuna, ali iznos tih sredstava treba biti minimalan, a da se nudi optimalno kvalitetna usluga javnog prijevoza na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

SAMOODRŽIVOST Potrebno je osigurati u to većoj mjeri samoodrživo i kontinuirano poslovanje na način da vlastiti prihodi pokrivaju u što većoj mjeri rashode, dakle povećati vlastite izvore financiranja poslovanja te smanjiti troškove.

Ovdje bih naglasio činjenicu da se formiranje cijene za krajnje korisnike donosi u suglasnosti s vlasnikom što je u ovom slučaju Grad.

Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost?

– Transparentnost je vrlo bitna i ključna u dijelu da se vidi što se i na koji način radi sa javnim sredstvima, a GPP kao tvrtka od javnog interesa i vlasništva svakako u svom svakodnevnom poslovanju primjenjuje i pridržava se svih pozitivnih zakonskih propisa i uobičajenih normi poslovanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Po područjima 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: