Mario Šapina, direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Mario Šapina, direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Grad Osijek iz svog proračuna u 2015. godini za Gradski prijevoz putnika izdvaja 14.900.000 kuna, a do kraja srpnja već je izvršena uplata od 13.500.000 kuna. Znači li to kako će planirana davanja za GPP ove godine biti nedovoljna?

– Grad Osijek kao većinski vlasnik izdvaja značajna sredstva za funkcioniranje javnog gradskog prijevoza na što smo im mi kao tvrtka, a vjerujem i krajnji korisnici tj. putnici zahvalni. Naime, točno je da je do srpnja 2015. godine izvršena uplata od 13,5 milijuna kuna i da je trenutno stanje takvo da planirana sredstva za 2015. bez rebalansa proračuna neće biti dovoljna za nesmetano funkcioniranje poslovanja a samim time i usluge javnog prijevoza putnika u Gradu Osijeku u ovakvom obliku.

Što vidite kao rješenje?

– U 2015. je izvršena korekcija cijena što za posljedicu ima rast prihoda od redovne djelatnosti tvrtke, dakle prodaje karata.

RACIONALIZACIJA Radi se na daljnjoj racionalizaciji poslovanja u smislu smanjenja materijalnih troškova poslovanja, ukidanja nekih zaista nepotrebnih linija kao i planirana racionalizacija svih ostalih linija u smislu eventualnog reduciranja polazaka i vremena što za posljedicu ima direktno daljnje smanjenje troškova.

Uvedeni su i novi načini „trgovačkog“ financiranja dnevnih potreba čime se stvorio dodatan izvor likvidnosti za nesmetano obavljanje poslovanja. Sve to će pridonijeti boljem poslovanju, ali će i Grad putem rebalansa proračuna osigurati dio sredstava za nesmetano obavljanje usluge javnog gradskog prijevoza. Nadalje, GPP i dalje radi na povećanju prihoda od vlastitih usluga kao što su prihodi od marketinga, stanice za tehnički pregled, usluga tehničkog centra itd.

U koje su aktivnosti usmjerena sredstva koja Grad izdvaja iz proračuna?

– Subvencije koje osigurava Grad Osijek se koriste za nesmetano dnevno poslovanje tvrtke. Ovim putem bih naglasio činjenicu da tvrtka GPP pruža komunalnu uslugu javnog prijevoza, a koja da bi se odvijala u obujmu koji je sada prisutan, generira visoke troškove poslovanja (gorivo, struja, rezervni dijelovi, održavanje tramvaja i autobusa, i druge materijalne troškove).

RASHODI Sama subvencija je upravo namijenjena za pokriće rashoda poslovanja koje nije moguće pokriti iz cijene karata.

Naime, u obzir se uzima socijalna komponenta kod određivanja krajnje cijene za pojedine kategorije korisnika (nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, učenici, studenti, umirovljenici).

Koliko je zaposlenih u tvrtki Gradski prijevoz putnika?

– Na dan 30.09.2015. u tvrtki je zaposleno 349 djelatnika.

Koji su drugi izvori financiranja?

– Pored redovnih prihoda od prodaje karata, jedan dio prihoda se ostvaruje od marketinških usluga te stanice za tehnički pregled vozila, naravno pored pomoći Grada Osijeka, Općina i Državnih entiteta u vidu subvencija i sufinanciranja. S obzirom na činjenicu da je naše financijsko tržište bankocentrično, samim time glavni izvor financiranja pored prethodno navedenog su Banke, a budući da je naša glavna poslovna banka Zagrebačka, ovim putem imamo sve riječi hvale na način poslovnog odnosa na relaciji tvrtka – banka.

Na koji način svoje financiranje rješavaju gradski prijevoznici u ostalim hrvatskih gradova?

– U svim gradovima gdje se obavlja javni gradski prijevoz putnika kako u RH tako i u EU, dodatno financiranje se vrši subvencijama gradova i općina jer u protivnom javni gradski prijevoz ne bi bio prisutan u obliku kakvom sada funkcionira. Tu se prvenstveno misli na učestalost, pokrivenost, dostupnost pa tako ni GPP nije iznimka u odnosu na slične tvrtke ovakve vrste.

NAJNIŽE CIJENE Napomenuo bih činjenicu da GPP ima u prosjeku najniže cijene karata javnog prijevoza u RH.

 

Kakvi su vaši planovi i koliko oni ovise o sredstvima iz gradskog proračuna?

– GPP kao Društvo uvijek će ovisiti o sredstvima iz gradskog proračuna, ali iznos tih sredstava treba biti minimalan, a da se nudi optimalno kvalitetna usluga javnog prijevoza na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

SAMOODRŽIVOST Potrebno je osigurati u to većoj mjeri samoodrživo i kontinuirano poslovanje na način da vlastiti prihodi pokrivaju u što većoj mjeri rashode, dakle povećati vlastite izvore financiranja poslovanja te smanjiti troškove.

Ovdje bih naglasio činjenicu da se formiranje cijene za krajnje korisnike donosi u suglasnosti s vlasnikom što je u ovom slučaju Grad.

Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost?

– Transparentnost je vrlo bitna i ključna u dijelu da se vidi što se i na koji način radi sa javnim sredstvima, a GPP kao tvrtka od javnog interesa i vlasništva svakako u svom svakodnevnom poslovanju primjenjuje i pridržava se svih pozitivnih zakonskih propisa i uobičajenih normi poslovanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

REFERIRA SE NA:

Kako smo trošili – Po područjima 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s