IVANA JAKIR-BAJO Građani najčešće nisu dovoljno zainteresirani za proračune svojih lokalnih jedinica

Ivana Jakir Bajo, načelnica Sektora za izvršavanje državnog proračuna pri Ministarstvu financija
Ivana Jakir – Bajo, načelnica Sektora za izvršavanje državnog proračuna pri Ministarstvu financija

Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost proračuna?

– Vrijeme u kojem živimo i njegovi sudionici, privatni sektor, nevladine udruge i organizacije civilnog društva, međunarodne financijske institucije, mediji i u konačnici predstavnička tijela zahtijevaju od vlasti, na svim razinama, veću odgovornost i transparentnost kod provođenja programa koji se financiraju iz proračuna, kao i vidljive rezultate njihova provođenja. S druge strane, i zakonodavni okvir, prvenstveno Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj dogovornosti i Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje na primjenu načela transparentnosti.

PRORAČUNSKI PROCESI Načelo transparentnosti primjenjuje se na svim proračunskim procesima, od pripreme proračuna, izvršavanja do izvještavanja i revizije izvještaja, uzimajući u obzir dostupnost dokumenata koji su rezultat pojedinog proračunskog procesa javnosti, ali i sam sadržaj dokumenata te popratna obrazloženja.

Dakle, fiskalna transparentnost pretpostavlja sveobuhvatno, jasno, pouzdano i pravodobno izvješćivanje javnosti o prošlom, sadašnjem i budućem stanju financija, kako na državnoj, tako i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Transparentnost jača povjerenje građana u političke procese, omogućuje građanima pozivanje vlasti na odgovornost te štiti od prevare i zlouporabe. Sve je to važno ili bolje rečeno kritično za učinkovito i odgovorno fiskalno upravljanje. Osim pozitivnih učinaka na kvalitetu upravljanja, proračunska transparentnost, donosi i značajne financijske koristi.

Smatrate li da je proračun Grada Osijeka dovoljno transparentan? Treba li na nečemu raditi?

– Rezultati analize otvorenosti proračuna županija, gradova i općina u Hrvatskoj koju je proveo Institutu za javne financije (IJF) govore da je Grad Osijek u vrhu fiskalne transparentnosti.

KORAK DALJE Uz objavu svih ključnih proračunskih dokumenta na svojim internetskim stranicama, Grad Osijek otišao je i korak dalje u promicanju transparentnosti. Izradio je brošuru Proračun u malom 2015. kao vodič kroz proračun za građane, a na svojoj internetskoj stranici poziva građane za sudjelovanje u kreiranju proračuna.

Grad Osijek bi trebao nastaviti raditi na aktivnostima koje će doprinijeti većem sudjelovanju građana u samom procesu izrade proračuna.

Što predstavlja najveći problem u transparetnosti proračuna gradova?

– Nedostatna politička volja jedna je od prepreka u postizanju veće transparentnosti proračuna gradova, ali ne mogu se zanemariti niti često nedovoljne organizacijske i stručne mogućnosti lokalne uprave. Transparentnost zahtjeva angažman, financijski i administrativni. Treba istaknuti da su najangažiraniji zaposlenici u lokalnim jedinicama upravo oni koji rade na proračunu i u financijama.

Koliko je važno da poslovanja korisnika gradskog proračuna također budu transparentna?Smatrate li da su dovoljno trasparentna?

– Transparentan i sveobuhvatan proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave istodobno je i veliki jamac transparentnosti planova njegovih proračunskih korisnika, od dječjih vrtića, ustanova u kulturi, javnih vatrogasnih postrojbi do škola i ostalih korisnika. Zašto? Jer se posebni dio proračuna jedinice sastoji od financijskih planova njegovih korisnika. Pri tome je važno da proračun jedinice obuhvati i vlastite i namjenske prihode korisnika. U tome svakako pomaže i uspostava lokalnih riznica.

Jesu li građani dovoljno zainteresirani za proračune svojih lokalnih jedinica?Jesu li svjesni moći koje bi mogli imati pri kreiranju proračuna?

– Građani najčešće nisu dovoljno zainteresirani za proračune svojih lokalnih jedinica. Tome je više razloga. Najznačajniji je svakako nedovoljna informiranost građana o tome mogu li i na koji način sudjelovati u procesu izrade proračuna. Građane je potrebno poticati na sudjelovanje u donošenju i provedbi odluka važnih za razvoj zajednice u kojoj žive.

KONKRETNI PRIMJERI Važno im je na konkretnim primjerima pokazati kako su inicijative pojedinih građana ili udruga građana dovele do promjena, ali i da njihovo izravno sudjelovanje u procesu izrade proračuna može pridonijeti alokaciji proračunskih sredstava na prioritete koje su sami utvrdili.

Dakle, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju ključnu ulogu o kreiranju zainteresirane javnosti. Koordinirana akcija svih zainteresiranih sudionika u pripremi i donošenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povećava razinu međusobnog povjerenja, vodi unapređenju i razvoju lokalne i područne (regionalne) samouprave te potiče efikasnije trošenje proračunskih sredstava. U uvjetima ograničenih proračunskih mogućnosti, a istodobno velikih zahtjeva i želja, ovakvo međudjelovanje rezultira financiranju onih projekata iz proračuna za koje građani smatraju da su im najnužniji.

Što građani trebaju napraviti kako bi utjecali na kreiranje proračuna svoje lokalne jedinice?

– Vidljivo je kako je tijekom posljednjih nekoliko godina mnogo više učinjeno po pitanju transparentnosti lokalnih proračuna, nego sudjelovanja građana u procesu izrade proračuna. Među mnogim preprekama za veće sudjelovanje građana ističu se, uz već spomenutu, nedostatnu političku volju te nedovoljne mogućnosti lokalne uprave, i slabo razumijevanje građana o informacijama prezentiranim u proračunu, kao i nepostojanje nevladinih udruga specijaliziranih za fiskalnu transparentnost i sudjelovanje građana u izradi proračuna koje bi provodile edukacije građana o ovim pitanjima.

JAVNE TRIBINE Budući da su se otvorene javne tribine pokazale kao dobar mehanizam sudjelovanja građana u kreiranju proračuna, građani svakako trebaju na njima inzistirati, posebice u dijelu rasprave oko velikih projekata na koje se misle alocirati značajna proračunska sredstva u idućem srednjoročnom razdoblju.

Koja je uloga Ministarstva financija u transparentnosti proračuna općina, gradova i županija?

– Ministarstvo financija treba promicati transparentnost proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to na dva načina. Ključna je uloga Ministarstva financija u stvaranju zakonodavnog okvira koji će osigurati transparentnost u svim proračunskim procesima, ne samo u fazi pripreme proračuna, već i izvršavanja te financijskog izvještavanja. Tako odredbe Zakona o proračunu propisuju obvezu javne objave proračuna i projekcija, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna, a od ove godine i financijskih izvještaja. Međutim, jednako je važna uloga Ministarstva financija u pružanju podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u primjeni načela transparentnosti.

VODIČ ZA GRAĐANE Jedan od načina poboljšanja komunikacije građana i lokalne te područne (regionalne) samouprave je i vodič za građane izrađen uz proračune jedinica.

Cilj je vodiča na jednostavan način upoznati građane s osnovnim pojmovima iz područja financija lokalne i područne (regionalne) samouprave, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom ključnih programa, projekata i aktivnosti koji se planiraju financirati iz tih izvora u srednjoročnom razdoblju. Kako bi olakšalo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izradu ovakvih vodiča, Ministarstvo financija je nasvojim internetskim stranicama http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracuni objavilo jedinstveni format, odnosno prijedlog sadržaja vodiča za građane. Na ovom je primjeru ilustrirana uloga Ministarstva financija u primjeni načela transparentnosti na lokalnoj razini.

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: