MISLAV BARIĆ Prepoznata je važnost uključivanja tema održivog razvoja u obrazovanje mladih

Želja nam je pokrenuti i uključiti što veći broj građana u kampanje javnog zagovaranja te pružiti potporu jačanju sektora civilnog društva kroz osnaživanje, umrežavanje i koordinaciju građanskih inicijativa.